eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Ghid medical dezvoltarea si comportamentul

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » dezvoltarea si comportamentul

Dezvoltarea si comportamentul

Trimite pe WhatsApp
Cunoasterea proceselor complexe de crestere si dezvoltare la copil, recunoasterea cät mai rapidä si cät mai exaclä a deviatiilor de la stan-dardele nonnale, sunt esentiale pentru prevenirea si diagnosticul corect ale unei game largi de afectiuni. Desi cresterea si dezvoltarea nu sunt capitole complet separate, se acceptä prin conventie termenul de crestere pentru cresterea in märime a corpului ca intreg sau pe segmente, in timp ce termenul de dezvoltare este rezervat modificärilor functionale ale organismului, inclusiv cele infiuentate de mediul social si emotional (afectiv). Modelul de dezvoltare poate fi extrem de diferit pentru fiecare individ, in cadrul limitelor largi care caracterizeazä normalul. Unul dintre scopu-rile pediatrului este acela de a ajuta fiecare copil sä atingä si sä desävarseascä poten(ialul propriu de dezvoltare, pentru a deveni adult. Atingerea acestui scop presupune examinarea periodicä a fiecärui copil, urmärirea progresiei dezvoltärii conform anumitor parametri si cuanti-ficarea abaterilor de la normal.


    Abuzul de substante

    Definitie. Abuzul de substante e deflnit prin consumul de tigA¤ri, alcool sau droguri, avA¤nd drept urmare compromlterea stA¤ril de sA¤nA¤tate sau producerea de disfunctii comportamentale. Abuzul cronic de substante determinA¤ stoparea dezvoltA¤rii p [...]

    Infectiile ginecologice

    O importantA¤ deosebitA¤ o au bolile cu transmitere pe cale sexualA¤, care inregistrezA¤ o crestere alarmantA¤ in rA¤ndul adolescenA¼lor din intreaga lume. De exemplu, in SUA 75% din bolile transmise sexual se intA¤lnesc la tinerii cu vA¤rsta cuprin [...]

    Tulbura„rile aparatului genital si ale glandelor endocrine

    Tulburarile menarhei VA¤rsta medie de aparitie a menarhei este de 12,7 ani si poate fi influentatA¤ de istoricul familial al menarhei, de cresterea ponderalA¤, de procentul grA¤simii corporale, de nivelul stresului, de tipul exercitiului practicat, [...]

    Medicina adolescentului

    GENERALITA„TI Definitie. Adolescenta este definitA¤ ca procesul de dezvoltare psi-hicA¤, psihologicA¤ si de maturare sexualA¤ care debuteazA¤ cu primele semne ale pubertA¤tii si se incheie cu aparitia manifestA¤rilor de adult tA¤nA¤r, matur. Mai s [...]

    Sindromul maœnchausen

    GeneralitA¤ti In 1951, Richard Asher a descris o entitate bizarA¤ caracterizatA¤ prin falsificarea deliberatA¤ a istoricului bolii, pentru a se beneficia de investiga(.ii medicale invasive si neinvazive, de operatii si de trata-ment prelungit si rep [...]

    Abuzul sexual

    GeneralitA¤ti Frecventa realA¤ a abuzului sexual la copil este necunoscutA¤, din cauza faptului cA¤ multe cazuri rA¤mA¤n nediagnosticate. DiagnosA¼cul de abuz sexual necesitA¤ o mare obieclivitate si un examen clinic foarte minutiA¶s. Aceasta pentru [...]

    Abuzul la copil

    Pentru o mai bunA¤ intelegere a modulului este necesarA¤ definirea categoriilor de abuz asupra copilului. Majoritatea autorilor sunt de acord cu urmA¤toarele deflnitii: Abuzul flzic este definit ca fiind orice injurie neaccidentalA¤ asupra copilul [...]

    Intoxicatiile acute la copil

    PREVENIREA INTOXICATIILOR ACCIDENTALE LA COPIL Din punctul de vedere al sA¤nA¤tA¤tii publice, mA¤surile profilactice luate in vederea seA¤derii morbiditA¤tii reprezintA¤ cel mai bun trata-ment al intoxicatiilor. IntoxicatA¼le accidentale sunt rareo [...]

    Traumatismul la copil - accidentele

    DupA¤ primii ani de viatA¤, accidentele devin prineipala cauzA¤ de mor-bidilate si mortalitate infanA¼lA¤ in tA¤rile induslrializate. Mulii pediatri au in ingrijire copii care au lA¶st victime ale accidentelor. Data fiind impor-tanta problemei, medic [...]

    Copilul cu probleme scolare

    Introducere Scoala constituie pentru copil a doua etapA¤ a fA¤uririi educatiei sale dupA¤ 'cei 7 ani de acasA¤\". Scoala reprezintA¤ factorul care faciliteazA¤ sarcinile educative ale pA¤rinA¼lor si pregA¤teste copilul pentru viata socialA¤ ulteri [...]

    Intarzierile mintale

    Definitie si criterii de diagnostic Acluala clasificare internalionalA¤ a bolilor (a X-a revizuirc O.M.S.) promoveazA¤ denumirea de intA¤rziere mintalA¤ penlru grupul de tulburA¤ri psihice denumite anterior oligofrenii [oligos = putin; /renos = mint [...]

    Manifesta„rile dureroase recurente de cauza„ psihogena„

    Sindroamele dureroase recurente cel mai frecvent descrise la copil cuprind: durerile abdominale, durerile de cap, durerA¼e toracice si dure-rile localizale la niuehd membrelor inferioare. Se TntA¤mplA¤ relativ rar ca un copil sA¤ prezintc mai multe s [...]

    Tipatul si colicile sugarului

    TipA¤tul sugarului reprezintA¤ un semn de detresA¤ si presupune dependenta prelungitA¤ fatA¤ de persoanA¤ care-l ingrijeste. TipA¤tul creeazA¤ disconfort si ii poate alarma pe unii pA¤rinti care suportA¤ cu dificultate aceastA¤ situatie, chiar pentru [...]

    Disciplina

    Cuprinde invA¤tA¤minte si nu pedepse pentru corectia unui comportament defectuos, scopul ultifn in aceste situatiifiind autocontrolul. Tehnicile freevent utilizate pentru corijarea tulburA¤rilor de comportament includ: certuri, amenintA¤ri si pedeps [...]

    Abordarea terapeutica„ a tulbura„rilor de dezvoltare si comportament la copil

    Evaluarea dezvoltA¤rii include si selec|ia riguroasA¤ a cazurilor care necesitA¤ viitoare investigatii si/sau tratament. In acest context, ter-menul de pacient se referA¤ la copil sau la pA¤rintele acestuia. DacA¤ vA¤rsta micA¤ presupune o relatie di [...]

    Aprecierea si screening-ul dezvoltarii

    Screening-ul dezvoltärii este diferit de aprecierea (evaluarea) dezvoltärii. Screening-ul priveste grupuri de copii care vor fi evaluati conform unor parametri, in vederea descoperirii unor handicapuri de dezvoltare ce necesitä interventie rapidä. Ap [...]


    Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
    Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
    Termeni si conditii -
    Confidentialitatea datelor - Contact
    Alte sectiuni


    Ai o problema medicala?
    Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

    Intrebarea in cateva cuvinte
    Intrebarea cu toate detaliile
    Unde se incadreaza problema medicala?
    Scrie codul din imaginea alaturata
    Scrie codul din imaginea alaturat    Vezi toate intrebarile