eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Educatia sanitara

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » educatia sanitara

Educatia sanitara„ in primul an de viata„ (perioada de sugar)

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire

Educatia sanitara„ in primul an de viata„ (perioada de sugar)
AceastA¤ perioadA¤ este divizatA¤ in perioada de sugar mic (primele 6 luni) si perioada de sugar mare (6-l2 luni). Prima perioadA¤ este caracterizatA¤ prin intA¤rirea legA¤turii intre mamA¤ si copil, prin cresterea rapidA¤ in greutate si acumulA¤ri importante in dezltarea psihicA¤. Tot in aceastA¤ perioadA¤ se incep si imunizA¤rile. Perioada de sugar mare este caracterizatA¤ prin scA¤derea apetitului si a ritmului de crestere ponderalA¤, dar prin acumulA¤ri deosebite in domeniul dez-ltA¤rii psihomotorii.

Primele sase sA¤ptA¤mA¤ni
A. Alimentatia

1. Sugarul alimentat artificial va primi 600-700 mL lapte pe zi (exceptA¤nd primele 10 zile) la 3-4 ore, la inceput fA¤rA¤ pauzA¤ noap-tea. Pentru hidratare se foloseste apA¤, 50 mL pe zi.
DupA¤ 3 sA¤ptA¤mA¤ni se introduc fluorul, vitaminele si fierul, dacA¤ nu sunt continute in formulele de lapte, iar apa este nefluorinatA¤.
2. Alimentatia la sA¤n va fi la cerere. De la 3 sA¤ptA¤mA¤ni se adaugA¤ Vitamine si fluor. Nu este necesarA¤ suplimentarea cu fier a sugarului nA¤scut la termen alimentat la sA¤n in primele 6 luni de viatA¤; ea poate fi necesarA¤ la prematuri de la vA¤rsta de 6-8 sA¤ptA¤mA¤ni, pA¤nA¤ la diversificarea alimentatiei.

B. Stimularea dezltA¤rii

Auzul nou-nA¤scutului e bine dezltat, ca si vederea de aproape. PA¤rintii sunt sfA¤tuiti sA¤ rbeascA¤ cu sugarul, sA¤ punA¤ muzicA¤ in camerA¤ si chiar TV, care sA¤ ofere o stimulare auditiva si vizualA¤ supli-mentarA¤. Deasupra pA¤tutului r fi agA¤tate jucA¤rii colorate.
C. Relaliile Jamiliale
Adaptarea nou-nA¤scutului la viata extrauterinA¤, ca si a familiei la noua situatie poate fi dificilA¤.
1. Fratii mai mari au sentimentul de frustrare. De aceea mama vA¤ fi sfA¤tuitA¤ sA¤-si petreacA¤ o parte din timpul liber numai cu acestia. In plus, dacA¤ sunt suficient de mari, pot fi antrenati la ingrijirea nou-nA¤scutului.
2. Tatii pot deveni gelosi pe nou-nA¤scut si pot reactiona negativ la aceastA¤ situatie. Mama va fi sfA¤tuitA¤ sA¤ nu neglijeze nici un mem-bru al familiei.
3. Mama poate deveni anxioasA¤ din cauza sentimentului de cul-pabilitate fatA¤ de restul familiei. Este momentul cA¤nd sora de oerotire sau medieul trebuie sA¤ intervinA¤.


D. Ocrolirea sugarului si preuenirea vA¤tA¤mA¤rilor

MA¤surile de sigurantA¤ r fi discutate cu toti membrii familiei.
1. Sugarul va dormi in patul propriu, fA¤rA¤ pernA¤, pe o saltea suficient de tare. Dormitul cu pA¤rintii poate proca aeeidente (sufocare).
2. Nu se r pune lanturi si snururi la gA¤tul copilului din cauza riscului strangulA¤rii.
3. Apa de baie nu va depA¤si 49A°C (de regulA¤, se face la temperatura de 35-37A°C).
4. Se discutA¤ incA¤ din acestA¤ perioadA¤ despre achizitionarea scaunu-lui auto special pentru copii si a scaunului de stat la masA¤.


E. PreocupA¤ri comune ambilor pA¤rinti

1. EliminA¤rile sunt foarte variate:


a) 6-l5 mictiuni pe zi pot fi normale;

b) scaunul poate fi zilnic sau la 4 - 5 zile, culoarea si consistenta variind cu tipul alimentatiei.
2. StrA¤nutul, obstruetia nazalA¤, peristaltismul intestinal sunt preocupA¤ri curente ale pA¤rintilor. Medieul pediatru trebuie sA¤ rA¤spundA¤ tuturor intrebA¤rilor pA¤rintilor si sA¤ le explice cA¤ aceste manifestA¤ri nu necesitA¤ ingrijiri deosebite.

La douA¤ luni
A. Alimentatia

1. La sA¤n: la cerere.
2. Cu formula adaptatA¤: 120-l40 mL de 4-5 ori pe zi.
3. Se va introduce sucul de fructe (mA¤r) care poate fi diluat cu apA¤ in pA¤rti egale. Nu se va adA¤uga zahA¤r, nici miere.
B. Stimularea dezltA¤rii
1. Sugarului i se r oferi jucA¤rii viu colorate, care scot sunete, pentru a le prinde in mA¤nA¤.
2. Contactul vizual si miscA¤rile capului sunt incurajate rbindu-i-se copilului din diverse pozitii.


3. Se r incuraja calizele.

C. Relaliile JamA¼iale
Probleme pot fi create de copin mai man, la care apare rivalitatea. PA¤rintii r rbi cu acestia si isi r petrece timpul liber cu ei.
D. Ocrotirea sugarului si prevenirea uA¤tA¤mA¤rilor
Este vA¤rsta cA¤nd se reaminteste pA¤rintilor despre pericolul cA¤de-rilor de pe masa de infA¤sat sau din patul adulUlor, despre siguranla jucA¤riilor si a casei.
E. PreocupA¤ri obisnuite
1. La douA¤ luni se fac imunizA¤rile ( si modulul "ImunizA¤ri"). Se explicA¤ efectele lor secundare precum si tratamentul acestora (febra sau reactiile locale).
2. Somnul si perioada de veghe. La aceastA¤ vA¤rstA¤ sugarul doarme mai puA¼n in timpul zilei. O parte dintre copii dorm noaptea 5-6 ore, incA¤ de la 2 luni.

La trei luni
A. Alimentatia

1. Sugarul alimentat artificial va primi 650-850 mL/24 h.
2. Nu este necesarA¤ introducerea solidelor dacA¤ pA¤rintii urmA¤resc sA¤-l facA¤ pe copil sA¤ doarmA¤ noaptea.


B. Stimularea dezltA¤rii

1. Se urmA¤reste stimularea dezltA¤rii oferindu-i-se copilului jucA¤rii sau incurajA¤ndu-i rA¤spunsul la sunete (muzicA¤, rbit, bA¤tutul din palme, zgomote casnice).
2. Sincronizarea: interacA¼unea copil-pA¤rinte este reciprocA¤ si sensul si constientizarea cerintelor se silesc din primele luni de viatA¤.
3. Atasamentul devine trA¤sA¤tura afectivA¤ dominantA¤ de la 2-3 luni, cA¤nd copilul isi recunoaste pA¤rintii si rA¤spunde prezentei lor. De aceea se incurajeazA¤ contactul fizic cu mama si cu tatA¤l, aceasta fiind o metodA¤ beneficA¤ mai ales pentru copilul anxios.
4. Sugarul va fi incurajat sA¤ ajungA¤ la obiecte, suspendA¤ndu-se deasupra pA¤tutului sau tarcului jucA¤rii viu colorate. in pozitie inclinatA¤, copilul va fi incurajat sA¤-si ridice capul si umerii, plasA¤ndu-se obiecte in fata lui sau rbind cu el. Vor fi incurajate calizele prin aprobare sau cA¤ntA¤nd copilului.


C. Relatiile JamA¼iale

Este necesarA¤ intA¤rirea relatiilor dintre fraA¼. Cei mari pot fi invA¤tati jocuri simple pentru a se juca cu sugarul, r fi lA¤saA¼ sA¤-l ingrijeascA¤, dar numai in prezenta pA¤rintilor. Mama trebuie sA¤-si petreacA¤ o parte din timpul liber cu copin mai mari.


D. Ocrotirea sugarului si prevenirea vA¤tA¤mA¤rA¼or

Copin devin din ce in ce mai mobili, de aceea se r lua mA¤suri de sigurantA¤ incA¤ din aceastA¤ perioada: se r reface pselele cojite, se r asigura prizele, aparatele electrocasnice, cordoanele electrice etc.


E. PreocupA¤ri curente

PA¤rintii incep sA¤-si punA¤ intrebarea dacA¤ au un copil normal dezltat sau nu. Este momentul sA¤ li se explice variaA¼ile normale ale cresterii si dezltA¤rii.

La patru luni
A. Alimentatia

De la patru luni se pot introduce alimentele solide. Acest lucru este anuntal de scA¤derea intervalului dintre supturi. DacA¤ alimentul solid nu este tolerat, se amA¤nA¤ incercarea 1-2 sA¤ptA¤mA¤ni, dupA¤ care se reia.
1. FA¤ina de orez instant sau fulgii de orez sunt alimentul ideal. Se preparA¤ cu lapte (formulA¤), cu lapte matern muls, apA¤ sau suc de fructe. La inceput consistenta este mai moale, crescA¤nd treptat pe mA¤surA¤ ce sugarul se adapteazA¤ noului aliment. Se va adminis-tra cu lingurita, copilul fiind asezat in pozitie semisezA¤ndA¤. Lingurita umplutA¤ doar un sfert se aseazA¤ pe partea anterioarA¤ a limbii. La inceput sugarul suge alimentul din lingurita, dar treptat devine capabil sA¤ ia alimentul din lingurita si sA¤-l inghitA¤. DupA¤ ce s-a ajuns la consistenta optima, se va creste cantitatea. Masa de fA¤inos va fi completatA¤ la inceput cu lapte.
2. De la patru luni se poate sili un orar al meselor.
3. UrmA¤toarele solide se introduc la interval de cel putin 3-4 zile.
B. PreocupA¤ri obisnuite
Este momentul unor noi imunizA¤ri. Li se r explica din nou pA¤rintilor eventualele efecte secundare si tratamentul acestora.

La sase-opt luni
A. Alimentatia

1. Sugarul va primi trei mese pe zi, plus suptul. Alimentele r fi variate. Multe femei sunt pregA¤tite pentru alA¤ptatul discontinuu. Orarul meselor se va suprapune peste cel al familiei. Pentru admi-nistrarea apei se incepe folosirea cupei, fA¤rA¤ sA¤ se insiste insA¤.


2. Intre 6-8 luni se introduce carnea. Masa de carne o data preparatA¤ nu se pA¤streazA¤ la frigider, ci doar la congelator, pentru maximum 48 de ore.
3. DupA¤ 8 luni formulele de lapte pot fi inlocuite treptat cu lapte de vacA¤ integral. Cea mai frecventA¤ reactie la introducerea laptelui de vacA¤ este constipatia. Aceasta poate fi combA¤tutA¤ astfei:
a) diluarea laptelui cu apA¤ 1-2 zile;


b) dacA¤ persistA¤, se poate administra suc de prune;

c) DacA¤ nu s-a rezolvat nici in acest mod, se amA¤nA¤ introducerea laptelui de vacA¤ pA¤nA¤ la un an.
4. DupA¤ 9 luni se poate introduce si gA¤lbenusul de ou (chiar mai devreme!).
5. Copin care primesc formule imbogA¤tite cu fier, nu neccsitA¤ supli-mentarea mineralelor sau vitaminizarea dacA¤ s-a fA¤cuf diversificarea corectA¤ a alimentatiei.
6. Sugarii alimentati la sA¤n r primi vitamina D 400 U pe zi. Fierul nu neccsitA¤ suplimentare (dacA¤ s-a fA¤cut verificarea corectA¤ a alimentatiei). Fluorinarea suplimentarA¤ se face la sugarul alimen-tat natural sau la cel alimentat artificial cu formule de lapte preparale cu apA¤ ncfluorinafA¤, administrA¤nd 0,25 mg fluor pe zi.
D. Stimularea dezltA¤rii


1. Poate fi folosit prernergA¤tor, dar nu obligaloriu.

2. Vor fi ineurajate actiunile de cA¤utare si apucare a obieclelor cu mA¤na, ca si a alimentelor, ceea ce va stimula coordonarea miseA¤rii mA¤nA¤-gurA¤, mA¤nA¤-ochi a copilului.


C. Relatiile familiale

1. Este momentul cA¤nd pot fi introduse regulile de diseiplinA¤, dar nu pedeapsa fizicA¤.
2. De la sase luni, copilul devine anxios la separarea de pA¤rinti. Este o perioadA¤ dificilA¤ pentru bunici, care r fi insA¤ asigurati cA¤ va trece o data cu cresterea si dezltarea copilului.


D. Ocrotirea si prevenirea vA¤tA¤mA¤rilor

1. PA¤rintii r fi atentionati cA¤ la aceastA¤ vA¤rstA¤ sugarul duce la gurA¤ tot ce IntA¤lneste in cale (risc de intoxicatii!).
2. Baia va fi supravegheatA¤ atent, copilul nu va fi lA¤sat singur in cadA¤.


E. PreocupA¤ri obisnuite

1. Aparitia dintilor poate fi insofitA¤ de unele reactii: iriilifate, scaune moi (dar nu diaree), rash, sialoree. De retinut cA¤ eruptia den-tarA¤ nu proaeA¤ febrA¤.
2. Pentru calmare pot fi folosite inelele speciale cu lichid ce se pA¤streazA¤ la frigider (nu la congelator, din cauza riscului degerA¤-turilor).


La noua luni

A. Alimentatia
1. Se foloseste din ce in ce mai mult paharul pentru adminis-trarea lichidelor. Sugarul alimentat natural poate fi intA¤rcat.
2. Se va ineuraja alimentarea cu mA¤na, dA¤nd copilului biseuiti spe-ciali ce se topesc cA¤nd ajung in gurA¤.
3. Alimentatia cu lingurita e insotitA¤ de dezordine, de aeeea copilul va fi asezat la masA¤ in scaunul special sub care va fi pla-satA¤ o musama.
4. Li se va explica pA¤rintilor cA¤ la aceastA¤ vA¤rstA¤ ritmul cresterii scade. Concomitent scade si apetitul, deci nu sunt motive de ingri-jorare.


B. Stimularea dezltA¤rii

1. Vor fi ineurajate incereA¤rile copilului de a rbi.
2. Copilul ineepe sA¤ se ridice in picioare singur, sprijinit de mobilA¤ si sA¤ se miste in jurul acesteia. Mersul poate fi asistat stand in fata copilului si inA¼nzA¤nd mA¤inile spre el.
3. Coordonarea miseA¤rii mA¤nA¤-ochi va fi intA¤ritA¤ oferind copilului cA¤rti colorafe si poze.
4. Copilul nu este pregA¤tit pentru a sta pe olitA¤ la aceastA¤ vA¤rstA¤.
C. RelalA¼le familiale
1. Fratii mai mari pot sprijini dezltarea psihicA¤ a sugarului si pot ajuta la supravegherea lui.
2. Se intA¤resc regulile de diseiplinA¤ si de comportament normal.


D. Ocrotirea si prevenirea vA¤tA¤mA¤rilor

Este vA¤rstA¤ cA¤nd sugarul devine foarte mobil si curios.
1. Copilul va fi supravegheat in timpul jocului cu cA¤rti, picturi, reviste si ziare, din cauza riscului intoxicatiei cu plumbul continut in cerneluri.
2. Se r proteja toate prizele, obiectele electrocasnice si cablurile electrice.
3. Fierberea mA¤ncA¤rii se va face pe ochiurile din spate ale aragazului.
4. Medicamentele, detergenA¼i casnici sau alte produse toxice (sodA¤, petrol etc.) se r pA¤stra in dulapuri speciale, ineuiate.


5. Ferestrele si usile r fi inchise.

6. Sugarul nu va fi lA¤sat singur in cada de baie sau in apropierea apelor (bazin, lac, rA¤u).


E. Igiena dintilor

De la aparitia lor, dintii r fi ingrijiti.
1. CurA¤tarea dintilor si gingiilor se va face cu o bucatA¤ de prosop moale.
2. Nu i se r da sugarului bomboane si alte dulciuri.
3. Nu i se r lA¤sa peste noapte in pat biberoane cu lapte sau suc pentru cA¤ dintii, flind mereu in contact cu substante cu continut crescut de carbohidrati, sunt predispusi cariilor.Alte materiale medicale despre: educatia sanitara
Exista, in general, impresia gresita ca educatia sexuala inseamna o predica Ia scoala sau o conversa [...]
Primul piure (terci) a€¢ Pana la varsta de 4-6 luni se alapteaza exclusiv respectiv se adm. preparatele corespunzatoare de lapte cu biberonul [...]
Scaunele sugarului alimentat la san sunt mai dese decat ale celui alimentat la biberon, si pot fi evacuate dupa fiecare supt chiar. Culoarea este [...]


Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre educatia sanitara

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Intrebarea in cateva cuvinte
  Intrebarea cu toate detaliile
  Unde se incadreaza problema medicala?
  Scrie codul din imaginea alaturata
  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile