eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Nutritia

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » nutritia

Malnutritia

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire

Malnutritia


Pretutindeni in lume, malnutritia este una dintre cauzele princi-pale de morbiditate si mortalitate la vA¤rsta copilA¤riei. Astfei, anual mor peste 14 milioane de copii prescolari, ceea ce inseamnA¤ 40.000 in flecare zi; majoritatea acestora suferA¤ de malnutritie.

Definitie
Malnutritia protein-energeticA¤ (MPE) se defineste ca un deficit cronic de aport energeA¼c si/sau proteic, care determinA¤ in timp o stare de epuizare a tesutului adipos si a masei musculare ale corpului si/sau limitA¤ri functionale, in scopul conservA¤rii functiilor vitale ale organismului (exemplu: reducerea activitA¤tii spontane, reducerea mecanismelor de apA¤rare antiinfectioasA¤, intA¤rzierea dezvoltA¤rii neu-ropsihice si alterarea comportamentului social, reducerea capacitA¤tii de reproducere).
MPE este primarA¤ si secundarA¤, acuta sau cronicA¤, rersibilA¤ sau irersibilA¤. Malnutritia primarA¤ este cauzatA¤ de un aport alimentA¤r inadecvat pentru mentinerea stA¤rii de sA¤nA¤tate; ea rezultA¤ din alterarea relatiei mamA¤-copil, din carente educationale, sA¤rA¤cie, diete alimentA¤re restricti si u-uri alimentA¤re (etnice, religioase). Malnutritia secundarA¤ este consecinta unei conditii patologice prin-cipale care fie impiedicA¤ aportul exogen al hranei si utilizarea sa, fie creste pierderile sau cererea de energie si proteine, astfei incA¤t fac-torii nutritionali din dietA¤ sunt insuficienti pentru acoperirea nece-sitA¤tilor meolice crescute ale individului.

Etiologie
Practicile dietetice restricti si procesele infectioase reprezintA¤ mecanismele etiologice directe cele mai obisnuite. SA¤rA¤cia, ignorarea necesitA¤tii unei diete adecvate pentru conditii specifice, ca si igiena deficitarA¤ sunt mecanisme etiologice indirecte.In elul 1.14 sunt reunite cele mai frecnte cauze ale MPE secundare.

Variante etiologice ale malnutritiei
Marasmul este cea mai comunA¤ forma de MPE primarA¤ si se datoreazA¤ reducerii aportului caloric. Multe forme secundare se aso-ciazA¤ cu boli ca: fibroza chisticA¤, boala celiacA¤, tuberculoza, cancerul, sindroamele de imunodeficientA¤ dobA¤nditA¤.
Malnutritia de tip kwashiorkor se datoreazA¤ unui aport proteic inadecvat in prezenta unei ratii calorice bune (pronitA¤ din lipide si hidrocarbonate). Este frecntA¤ la copin cu aport scA¤zut de proteine, dar poate apA¤rea si ca o complicatie a unei boli sere (arsuri intinse, Cancer, infecA¼i acute si cronice, insuficientA¤ multiorganicA¤, boli inflamatorii intestinale, anorexie nervoasA¤, stA¤ri postoperatorii), cA¤nd aportul proteic este inadecvat timp indelungat.

Patogenie
ModificA¤rile fiziopatologice si biochimice ce apar in MPE sunt indreptate spre supravietuirea individului, avA¤nd prioritate asupra functiilor neesentiale, numite metaforic "de lux"; un astfei de "lux" este procesul de crestere. In scopul de a-si economisi proteinele si a mentine un suport energeA¼c constant cA¤tre creier, organismul rA¤spunde la aportul alimentA¤r insuflcient prin reducerea excreA¼ei de uree. Supor-tul energeA¼c al creierului este glucoza. In prima etapA¤ a infometA¤rii, glucoza provine din rezerle de glicogen. O data glicogenul epuizat, glucoza este derivatA¤ din aminoacizi prin procesul de gluconeoge-nezA¤. In scopul economisirii pentru cA¤t mai mult timp a proteine-lor, creierul isi va schimba progresiv sistemul de alimentA¤re prin glucozA¤ cu un sistem furnizor de energie din cetone. Cetonele corpului (AŸ-hidro-xibutiratul si acetoacetatul) sunt produse in ficat din acizii grasi liberi care provin din lipoliza trigliceridelor din tesutul adipos.

In malnutritie intervin mai multe mecanisme adaptati reglaLe hormonal, In centrul cA¤rora se aflA¤ glandele suprarenale si pancre-asul, dar si altele cum sunt hipofiza, tiroida, gonadele.
Cortizolul se aflA¤ in centrul mecanismelor adaptati. Nilul cor-A¼zolului este semniflcativ mai crescut in marasm decA¤t in kwashiorkor. Actlunea caolicA¤ a cortizolului favorizeazA¤ eliberarea aminoacizilor din muschi, iar nilul sA¤u crescut scade mecanismele de apA¤rare imunologicA¤ (inhibA¤ interleukina-l si factorul de necrozA¤ tumoralA¤), favorizA¤nd aparitia infectiei

Nilul insulinei la copin cu MPE este scA¤zut. Acesta determinA¤ epuizarea rezerlor de glicogen (pentru producerea de glucozA¤), proteine (pentru a furniza aminoacizi ca sursA¤ de glucozA¤) si grA¤simi (pentru a produce cetone, ca sursA¤ energeticA¤ alternativa). Nilul scA¤zut de insulinA¤ scade rA¤spunsul la glucozA¤ al tesuturilor insulino-depen-dente, ceea ce face ca mai multA¤ glucozA¤ sA¤ fie disponibilA¤ pentru creier si alti utilizatori obligatorii de glucozA¤ (ura 1.2).

Nilul scA¤zut de insulinA¤ si crescut de cortizol inhibA¤ somatome-dina-C; in plus, insuficienta ficatului de a sintetiza proteine contri-buie la scA¤derea nilelor de somatomedinA¤-C, ceea ce are ca efect inhibarea cresterii

Marasmul
CA¤nd aportul energetic este deficitar, organismul incepe sA¤ furnizeze energie din surse endogene. Cortizolul, element fundamental in acest proces adaptativ, distruge proteinele musculare pentru furnizarea de aminoacizi. Acestia sunt dirijatl spre ficat pentru sinteza de proteine (mentinerea functiei normale a ficatului in ciuda topirii muschilor).

Aspectul fizic al unui copil cu marasm se caracterizeazA¤ prin:
- facies hidos, "de bA¤trA¤n"/simian; frunte incretitA¤, obraji ridati, sant nazogenian adA¤nc, bA¤rbie ascutitA¤, privire "vie";
- tegumente palid-cenusii; apar semne cutanate de carentA¤ de Vitamine si oligoelemente: piele si mucoase uscate (carentA¤ de vitamina A), fisuri angulare, cheilite, glosite, dcpigmentA¤ri cutanate (carentA¤ de vitamina B), gingivitA¤, petesii, purpurA¤ (carentA¤ de vitamina C), der-matitA¤ peribucalA¤ si perianalA¤ (carentA¤ de zinc);
- tesutul adipos este absent (dispare inclusiv bula lui Bichat);
- mase musculare topite (din cauza autofagiei musculare), fese "in pungA¤ de ac";
- curba ponderalA¤ este continuu descendentA¤;


- cresterea staturalA¤ inceteazA¤;

- apar semnele meolismului de infometare (hipotermie, bradi-cardie, bradipnee);
- stare psihicA¤ alteratA¤, copilul este morocA¤nos, irascibil. Aspectul tipic al unui copil cu kwashiorkor se caracterizeazA¤ prin:
- copii "grasi"; tesutul adipos este conservat (datoritA¤ continutu-lui in hidrocarbonate si lipide al dietei);
- edeme (hipoproteice) pe fata dorsalA¤ a membrelor superioare, infe-rioare si la nilul pleoapelor;
- modificA¤ri ale mucoaselor si tegumentelor: zone hipo-/hiper-pigmentate, fisuri bucale, cheilitA¤, conjunctivitA¤;


- pA¤r uscat, decolorat, friabil;

- hepatomegalie (steatozA¤ hepaticA¤);
- stare generalA¤ modificatA¤, facies suferind, apatie, indispozitie ("motA¤ie" in pozitie sezA¤ndA¤).
3. Diareea cronicA¤ si malnutritia. Malnutritia se asociazA¤ destul de frecnt cu diareea cronicA¤, rezultat al efectelor malnutritiei asupra tractului gastrointestinal (atrofia mucoasei, malabsorbtie secundarA¤) si al cresterii susceptibilitA¤tii la infectiile virale, bacteriene, parazitare, fiind legatA¤ de un deficit imun secundar. Episoadele recurente de diaree tratate necorespunzA¤tor cu perioade indelungate de post alimentA¤r sau solutii hidrolectrolitice orale reduc aportul caloric si agraazA¤ malnutritia. Diareea mai poate apA¤rea in cursul recuperA¤rii nutritionale (in 10-20% din cazuri), ca rezultat al unei excesi reali-mentA¤ri sau al unor intolerante (intoleranta la proteinele din lapte, la dizaharide/lactozA¤ sau malabsobtia monozaharidelor).Clasificarea antropometricA¤ a MPE
In 1956, Gomez si colaboratorii sA¤i au utilizat pentru definirea malnutritiei criteriul greutA¤tA¼ corespurtzA¤toare vA¤rstei (indicele ponderal). Copin cA¤ntA¤rind intre 90 si 75% din greutatea Standard (greutatea unui copil de aceeasi vA¤rstA¤, situatA¤ pe percentila 50 a curbei de crestere) prezintA¤ malnutritie de gradul I (usoarA¤); cei cA¤ntA¤rind intre 75 si 60% au malnutritie de gradul II (moderalA¤), iar cei cu mai putin de 60% din greutatea Standard sunt clasificati in gradul III de malnutritie (serA¤). Acest criteriu insA¤ nu ia in considerare talia pacien-tului. Doi copii cu aceeasi greutate si de aceeasi vA¤rstA¤ pot aa slatusuri nutritionale diferite, in funetie de talia ior.
ClasificA¤rile actuale folosesc indicele nutritional (greutatea cores-purzA¤toare taliei) si indicele statural (talia corespurtzA¤toare vA¤rstei) In definirea stalusului nutritional al copilului. O reducere a greutA¤tA¼ in raport cu talia indicA¤ o malnutritie acuta (proces de slA¤bire); o reducere a taliei in raport cu vA¤rstA¤ indicA¤ un proces cronic de instalare a malnutritiei. Efectul malnutritiei asupra cresterii in lungime devine aparent cu 4 luni mai tA¤rziu aA¼v cu efectul malnutritiei asupra cresterii in greutate. SlA¤birea se apreciazA¤ prin raportare la percentila 50 pentru greutatea corespunzA¤toare taliei. Folosind indicele nutritional, malnutritia se clasificA¤ in:
- gradul I = 90-80% (din greutatea corespunzA¤toare taliei ideale); -gradul II = 80-70%;
- gradul III < 70%;
Oprirea cresterii se apreciazA¤ in mod similar, de asemenea dupA¤ trei grade, printr-un raport intre talia actualA¤ si talia unui copil de aceeasi vA¤rstA¤ situatA¤ pe percentila 50 a curbei de crestere. Folosind indicele statural, malnutritia se clasificA¤ in:
- gradul I = 95-90%; -gradul II = 90-85%;


- gradul III < 85%.

Alti pararnetri antropometrici folositi in screening-ul si evaluarea pre-lixninarA¤ a malnutritiei sunt:


- circumferinta medie a bratului;

- circumferinta cranianA¤;
- mA¤surarea pliului cutanat (tricipital sau lateroabdominal). Kostelo si colaboratorii au folosit ultrasonografia in evaluarea tesutu-
lui muscular si adipos al membrelor superioare si inferioare ale copilului cu malnutritie.

ModificA¤ri biochimice si hematologice in MPE
ModificA¤rile biochimice sunt in strA¤nsA¤ legA¤turA¤ cu mecanis-mele fiziopatologice ce se produc in diferitele tipuri de malnutriA¼e. Ele sunt prezentate in elul 1.16.


Evaluarea clinico-biologicA¤ a copilului cu malnutritie

Evaluarea cA¤t mai precisA¤ a statusului nutritional al copilului reprezintA¤ un important element al ingrijirii pediatrice. Obiectile sale sunt:
- sA¤ determine dacA¤ un copil se aflA¤ in iminenta de a deni mal-nutrit;
- sA¤ sileascA¤ relatia malnutritie-complicatii;
- sA¤ ofere un ghid de recuperare nutriA¼onalA¤ pe termen scurt si lung. In timp ce semnele clinice si simptoamele sunt usor de recunoscutIn stadiile avansate ale malnutritiei, statusul nutritional poate fi apre-ciat mult mai devreme printr-o anamnezA¤ alimentarA¤ minutioasA¤, com-binatA¤ cu o anchetA¤ psiho-socialA¤ completA¤ si un examen fizic riguros (ura 1.5).
Prognosticul MPE sere Pe termen scurt


Conditiile de prognostic nefavorabil in MPE serA¤ sunt:

- vA¤rsta sub 6 luni;
- deficit al indicelui greutate/talie mai mare de 30% sau greutate/ vA¤rsta mai mare de 40%;
- leziuni extensi exfoliati sau exsudati, ulcere de decubit;
- deshitratare si tulburA¤ri hidroelectrolitice (hipokaliemie);
- acidozA¤ seiA¤;
- manifestA¤ri de insuficientA¤ hepaticA¤; -hipotermia (Alte materiale medicale despre: nutritia
Malnutritia nu se intalneste In mod obisnuit in tarile dezvoltate dar este una din cauzele majore de mortalitate si morbiditate infantila i [...]
Nerespectarea unor reguli de nutritie corecta si echilibrata poate duce si la aparitia fenomenului de malnutritie. Ea reprezinta, de cele mai multe o [...]
Obezitatea este o tulburare a stA¤rii de nutritie cu incidentA¤ si prevalentA¤ din ce in ce mai crescute in tA¤rile cu Standard socio-economic ridicat [...]


Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre nutritia

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Intrebarea in cateva cuvinte
  Intrebarea cu toate detaliile
  Unde se incadreaza problema medicala?
  Scrie codul din imaginea alaturata
  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile