eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Nutritia

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » nutritia

Obezitatea la copii

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire

Obezitatea la copii


Obezitatea este o tulburare a stA¤rii de nutritie cu incidentA¤ si prelentA¤ din ce in ce mai crescute in tA¤rile cu Standard socio-economic ridicat. Spre exemplu, prelentA¤ obezitA¤tii la copil este estimatA¤ intre 7-43% in Canada, 25% in SUA, 7,3% In Anglia.

Studiile au demonstrat cA¤ obezitatea in copilA¤rie se reflectA¤ in obezi-tatea adultului intr-o proportie de 10-30% din cazuri. Probabilitatea ca un copil obez sA¤ devinA¤ un adult obez este cu atA¤t mai micA¤ cu cA¤t interlul de timp dintre debutul obezitA¤tii si vA¤rsta adultA¤ este mai mare, dar creste cu severitatea bolii, in cazul debutului la adolescentA¤ si al preexistentei unui pattern familial de obezitate.

Definitie
Obezitatea se deflneste ca o acumulare in exces de tesut adipos. Supraponderalitatea reprezintA¤ cresterea greutA¤tA¼ corpului pe seama masei musculare si nu a acumulA¤rii de grA¤sime in exces.
Din punct de vedere antropometric:
- un raport greutate/talie care depA¤seste percentila 95 pentru vA¤rstA¤ si sex deflneste un copil supraponderal;
- raportul greutatea actualA¤/greutatea corespunzA¤toare taliei > 120% deflneste copilul obez;
- indicele masei corporate (Body Mass Index: BMI), deflnit ca raportul greutate (kg)/talie (m2), reprezintA¤ cel mai uA¼l indicator pentru screening-ul obezitA¤tii in populatia adolescentA¤, deoarece el Sileste corelatia intre tesutul adipos subcutanat si cantitatea totalA¤ de grA¤sime a corpului; normal: BMI < 30;
- grosimea pliului cutanat tricipital (triceps skin fold: TSF) peste percentila 85 pentru vA¤rstA¤ si sex reprezintA¤ un alt criteriu de definire a obezitA¤tii copilului.


In rezumat:

- copilul supraponderal are raportul greutate/talie > percentila 95 si TSF = normal (pentru vA¤rstA¤ si sex);
- copilul obez are raportul greutate/talie > percentila 95 si TSF > percentila 85.


Etiologie

Obezitatea se datoreazA¤ unei discrepante intre aportul caloric si cheltuielile de energie ale individului. Elementul etiologie predomi-nant il reprezintA¤ aportul exogen excesiv si prelungit de hranA¤, pe fon-dul unei perturbA¤ri a mecanismelor fiziologice de reglare a aportului alimentA¤r, conditionatA¤ cel mai adesea de obieeiuri nutritionale defi-citare, de factori de mediu familial si psihologici inadeeti.PredispozitiageneticA¤ a fost doveditA¤ in familiile de obezi. Copin care provin din familii in care unul sau ambii pA¤rinti sunt obezi au o sus-ceptibilitate crescutA¤ de a fi, la rA¤ndul lor, obezi (40% daeA¤ unul dintre pA¤rinti este obez, 80% daeA¤ ambii pA¤rinti sunt obezi).


Patogenie

Obezitatea rezultA¤ din cresterea numA¤rului si mA¤rimii adipocite-lor. Ele se multiplicA¤ cA¤nd aportul caloric este crescut, in special in peri-oada gestationalA¤ si in primul an de viatA¤. Stimulul pentru cresterea numA¤rului de adipocite se mentine pA¤na la pubertate, dar cu o rata mai scA¤zutA¤, astfei cA¤ la adolescentA¤ scade mA¤rimea adipocitelor, dar nu si numA¤rul lor.
Apetitul obezilor este influentat de o rietate de factori: tulburA¤ri psihice, leziuni hipotalamice, pituitare sau alte leziuni cerebrale, hiperinsulinism.
Persoana obezA¤ rA¤spunde la un prA¤nz hidrocarbonat prin cresterea nivelului seric al insulinei si seA¤derea utilizA¤rii aeizilor grasi liberi. Cu timpul, obezul devine rezistent la insulinA¤, ceea ce conduce la cresterea nivelului circulant al acesteia; insulinA¤ scade lipoliza si favorizeazA¤ lipogeneza.

Manifestdri clinice
Obezitatea poate deveni evidentA¤ la orice vA¤rstA¤; ea apare mai freevent in primul an de viatA¤, la 5-6 ani si la adolescentA¤. Distributia grA¤simii este relativ omogenA¤ pe tot corpul; faciesul este rotund, gA¤tul scurt; adipozitatea in regiunea mamarA¤ la bA¤ieti realizeazA¤ pseudo-ginecomastia, abdomenul este destins, uneori cu striuri albe sau pur-purice; organele genitale la bA¤ieti apar disproportionat mai mici, penisul flind ingropat in "sortul" de grA¤sime suprapubianA¤; pubertatea se poate instala mai precoce, ceea ce face ca cresterea in lungime a acestor copii sA¤ fie incetinitA¤; dezvoltarea organelor genitale este normalA¤ la fetite, menarha se poate instala mai precoce; genu lgum este un semn obisnuit. Copin obezi au probleme psihologice si de adaptare in colec-tivitate; din cauza aspectului lor, ei sunt de multe ori ridiculizati si exclusi de la unele activitA¤ti, ceea ce declanseazA¤ tulburA¤ri emotionale.


Diagnostic pozitiv si eluare Istoric:

Elementele esentiale includ:


- istorieul familial (obezitatea pA¤rintilor);

- anamneza alimentarA¤;


- factorii psihologici. Examenul fizic:

- curbele de crestere ponderalA¤ si staturalA¤, in dinamicA¤;


- BMI, TSF;

- tensiunea arterialA¤.

Statura, dezvoltarea sexualA¤ si inteligenta normale permit exeluderea bolilor genetice asociate cu obezitatea.
Studii de laborator. In obezitatea exogenA¤ (prin raport alimentA¤r excesiv) nu sunt necesare teste de laborator. Unii autori recomandA¤ totusi determinarea nivelului seric al colesterolului si trigliceridelor.

Academia AmericanA¤ de Pediatrie si Asociatia MedicalA¤ AmerlcanA¤ recomandA¤ folosirea BMI in screening-ul obezitA¤tii la adolescentA¤. Sunt definite douA¤ categorii:
- adolescentii cu BMI > percentila 95 (pentru vA¤rstA¤ si sex) sau cu BMI > 30 sunt definiti ca obezi;
- adolescentii cu BMI cuprins intre percentila 85 si 95 sau cu BMI = 30 reprezintA¤ categoria cu risc pentru obezitate.
Screening-ul copiilor obezi cuprinde 5 arii (zone) de risc:
- istoricul familial (exemplu: istoric familial pozitiv de boli cardios-culare);
- tensiunea arterialA¤ crescutA¤;
- nivelul seric al colesterolului total > 5,2 mmol/L sau > 200 mg/dL;
- cresterea cu 2 U/an a BMI;
- silirea/identiflcarea unor factori emotionali, psihologici care sA¤ determine surplusul ponderal.
DacA¤ unul sau mai multe din cele 5 zone de risc sunt pozitive, pacicntul fi supus ulterior unei eluA¤ri medicale complete, in scopul depistA¤rii conditiei patologice primA¤re ( diagnosticul diferential).

Diagnostic diferential
In general, bolile ce se asociazA¤ cu obezitatea se diferentiazA¤ de obe-zitatea exogenA¤ prin: statura micA¤, vA¤rsta osoasA¤ intA¤rziatA¤, intA¤rzierea aparitiei si dezvoltA¤rii caracterelor sexuale secundare. Diagnosticul diferential prezentat in elul 1.17 insumeazA¤ mai putin de 1% din toate cazurile de obezitate la copil.


Diagnosticul diferential al obezitA¤tii la copil

Cauze endocrine Sindroame genetice Alte sindroame


a€¢ Sindromul Cushing a€¢ Sindrom Turner a€¢ Sindrom Cohen

a€¢ Hipotiriodismul a€¢ Sindrom Klinefelter a€¢ Sindrom Carpatener


a€¢ Hiperinsulinemia a€¢ Sindrom Laurence-Moon-Biedl

a€¢ Deficitul in hormon de a€¢ Sindrom Alstrom-Hallgren


cre$tere

a€¢ Distunctia hipotalamicA¤


a€¢ Sindrom Prader-Willi

a€¢ Sindrom Stein-Leventhal


(orul polichistic)

a€¢ Pseudohipoparatiroidismul


de tip 1Complicata

Sugarul si copilul obez au un risc moderat de a deveni adulti obezi.
Sindromul Pickwick este o complicatie rarA¤ a obezitA¤tii exogene severe, caracterizat prin tulburA¤ri cardiorespiratorii (hipoventilaA¼e alveo-larA¤, scA¤derea volumului pulmonar total si a volumului expirator de rezervA¤). ManifestA¤rile sale includ: hipoxemie, cianozA¤, policitemie, Cardiomegalie, insuficientA¤ cardiacA¤ congestivA¤, somnolentA¤.


Complicatiile obezitA¤tii la copil

Cardiosculare Pulmonare Psihologice Altele
a€¢ HTA (hipertensi- a€¢ Sindrom Pickwick a€¢ Complexe de inferioritate a€¢ Hiperinsulinism
une arterialA¤) a€¢ Teste functionale a€¢ Sentimente de frustare a€¢ ColelitiazA¤
a€¢ Cresterea nivelu- pulmonare anor- a€¢ Izolare socialA¤ a€¢ Boli osoase; necrozA¤
lui seric al coleste- male a€¢ Insatisfactie aseoticA¤ a capului


rolului total a€¢ DificultA¤ti scolare femural

a€¢ Cresterea nivelu- a€¢ Pseudotumori cere-


lui seric al trigli- brale

ceridelor


a€¢ Cresterea nivelu-

lui seric al LDL (low


density lipoproteins)

a€¢ Cresterea nivelului


seric al VLDL (verv

low density lipopro-


teins)

a€¢ ScA¤derea nivelului
seric al HDL (hiah


density lipoproteins)


Prevenire si tratament
Mentinerea unei greutA¤ti corporate ideale este un deziderat, nu numai din considerente estetice, dar mai ales pentru prevenirea com-plicatiilor obezitA¤tii.
Prevenirea trebuie sA¤ inceapA¤ incA¤ din perioada prenatalA¤, prin identificarea pA¤rintilor cu risc familial crescut pentru obezitate. Este necesarA¤ o supraveghere strictA¤ a cresterii si obiceiurilor alimentA¤re incepA¤nd de la vA¤rsta de sugar:
- monitorizarea cresterii in lungime si greutate indica pertur-bA¤rile in exces ale curbei ponderale;
- se incuraja alimentatia naturalA¤ in primele 6 luni de viatA¤;


- in diversificare, se vor evita alimentele hipercalorice cu loare nutritionalA¤ redusA¤ (cartofi, fA¤inoase);
- se evita supraalimentatia prin respectarea apetitului sugarului. La copilul mai mare si la adolescent principiile profilactice ale obezitA¤tii sunt reprezentate de:
- alimentatia rationalA¤, cu evitarea excesului de dulciuri concentrate, fA¤inoase, bA¤uturi rA¤coritoare indulcite;
- asigurarea echilibrului psihologic (familie, scoalA¤);


- promorea activitA¤tii fizice.Obiectivele tratamentului:

1. Modiflcarea comportamentului alimentA¤r:
- alimentele vor fi consumate la ore fixe, intr-un loc specific si unic (de preferat la masA¤ si in bucA¤tA¤rie), impreunA¤ cu alti membri ai famA¼iei;
- durata mesei fi de circa 20 de minute;


- portia de hranA¤ fi tA¤iatA¤ in bucA¤ti mici;

- copilul nu mA¤nca repede si nu primi portie suplimentarA¤;


- vor fi eliminate treptat gustA¤rile dintre mese;

- vor fi interzise alte activitA¤ti in timpul mesei (TV, radio, citit);
- se urmA¤ri educarea autocontrolului copilului in ceea ce priveste alegerea hranei.
2. IndepA¤rtarea dln dleta a alimentelor cu Contimit calorlc ridl-cat: restrictia caloricA¤ se face pe seama hidrocarbonatelor si lipidelor.
3. Aport corespunzA¤tor de proteine necesar cresterii normale: indiferent de tipul regimului de slA¤bire ales, el trebuie sA¤ asigure desfA¤surarea normalA¤ a proceselor de crestere si dezvoltare.
4. Aportul caloric trebuie sA¤ fie de circa 110 cal/kg/zi pentru sugarul sub 6 luni si de aproximativ 90 cal/kg/zi pentru sugarul intre 6-l2 luni. La copilul prescolar si scolar (sub 12 ani) obez, aportul caloric recomandat este de 60 cal/kg/zi, socoA¼nd greutatea idealA¤ pentru vA¤rstA¤ (percentila 50). La copilul peste 12 ani si la adolescent, aportul caloric fi de 850-900 cal/zi In perioada de slA¤bire (minimum 1 lunA¤), apoi necesarul nutritiv de bazA¤ trebuie sA¤ fie de 1100- 1300 cal/zi. Dieta trebuie suplimentatA¤ cu Vitamine si minerale la fei ca si pentru copilul normal (In special aport de vitamina D).
Nu trebuie urmA¤ritA¤ si asteptatA¤ o scA¤dere rapidA¤ in greutate; in perioada de crestere, insA¤si mentinerea greutA¤tii in timp ce copilul creste in inA¤ltime este de cele mai multe ori un scop suficient. Implicarea familiei face acest program mult mai eficient.
5. Cresterea consumului de energie prin favorlzarea si Incura-jarea activitA¤tii flzice (mers, inot, tenis etc); aceasta trebuie conti-nuatA¤ si dupA¤ ce pacientul a scA¤zut in greutate prin restrictiile dietetice.
6. Suportul psihologic este un dement esential in tratamentul obezitA¤yi; el se adreseazA¤ atA¤t bolnavului, cA¤t si familiei. Bolnavul trebuie sA¤ inteleagA¤ cA¤ reusita unei eure de slA¤bire depinde in primul rA¤nd de el insusi, iar mentinerea greutA¤tii normale tine de capacitatea de autocontrol dezvoltatA¤ prin programul dietetic, de exercitii flzice si educationale. Sedintele colective cu psihologul (in special pentru ado-lescenti) sunt utile in intA¤rirea motitiei psihologice pentru slA¤bire.
Medicatia anorexigenA¤, tratamentele hormonale ca si procedurile chirurgicale (ligatura stomacului, by-pass gastric, suntul jejuno-ileal) sunt grete de riscuri si complicatii, de aeeea nu sunt recomandate in tratamentul obezitA¤tii copilului si adolescentului.


Galerie de imagini si poze medicale: obezitatea la copii


imagine cu obezitatea la copiiimagine cu obezitatea la copii imagini obezitatea la copiiimagini obezitatea la copii poza despre obezitatea la copiipoza despre obezitatea la copii


Alte materiale medicale despre: nutritia
SIMPTOME a™¦ un procent al grasimii din organisme mai mare de 30 % pentru femei si 25 % pentru barbati; (puteti apela la un medic pentru a va masura [...]
Obezitatea independenta de hipertensiunea arteriala si diabetul zaharat nu are valoare de factor de risc pentru accidentul vascular cer [...]
Greutatea corporala excesiva este o problema majora in societatea occidentala prospera si incidenta obezitatii este mai mare in randul fe [...]


Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre nutritia

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Intrebarea in cateva cuvinte
  Intrebarea cu toate detaliile
  Unde se incadreaza problema medicala?
  Scrie codul din imaginea alaturata
  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile