eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Educatia sanitara

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » educatia sanitara

Prescolarul mic (i-3 ani)

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire

Majoritatea copiilor merg singuri de la vA¤rsta de un an. O parte dintre ei incep sA¤ meargA¤ dupA¤ 15 luni. Copin devin foarte activi, dispare aspectul de sugar grA¤sut, apar modificA¤rile coloanei verte-brale determinate de ridicarea in pozitie verticalA¤. Ritmul cresterii ponderale ca si al apetitului este in declin. De-a lungul celui de-al doilea an de viatA¤ creierul continuA¤ sA¤ se dezvolte, ca si mieliniza-rea lui.

La un anA. Alimentatia

1. La aceastA¤ vA¤rstA¤ copilul poate primi foarte multe alimente, pA¤rintii fiind avizati sA¤ le asigure toate principiile nutritive.
2. Copilul este lA¤sat sA¤ mA¤nA¤nce singur cu mA¤na sau cu lingurita.
3. Alimentele noi se introduc treptat, urmA¤rind eventualele reactii adverse.
4. Nu este obligatoriu sA¤ se adauge sarea de bucA¤tA¤rie.
5. De la un an copilul poate primi trei mese pe zi. Vor fi limitate gustA¤rile dintre mese.
6. O regulA¤ importantA¤ care trebuie reamintitA¤ pA¤rintilor este aceea cA¤ ei trebuie sA¤ ofere copilului alimentul, dar acesta nu fi fortat sA¤-l accepte. Copilul mA¤nA¤ncA¤ atunci cA¤nd ii este foame.
B. Stimularea dezvoltA¤rii
1. Jocurile potrivite acestei vA¤rste sunt: veselA¤ de bucA¤tA¤rie, litere decupate, mingi, jucA¤rii de tras pe jos, jucA¤rii cu oglinzi.
2. AdulA¼i vor numi corect obiectele din jurul copilului si nu vor adopta jargonul lui.
3. La aceastA¤ vA¤rstA¤, copin au o foarte micA¤ putere de concen-trare si se tine cont de acest lucru in timpul jocului cu ei.
C. Ocrotirea si prevenirea vA¤tA¤mA¤rilor
La un an majoritatea copiilor merg singuri si se catA¤rA¤ pe scaune, dulapuri, scA¤ri. De aceea vor fi supravegheati tot timpul si li se limita accesul spre zonele unde ar putea sA¤ se rA¤neascA¤.
D. Disclplina
1. PA¤rintii trebuie sfA¤tuiti sA¤ impunA¤ reguli de disciplinA¤ cu care sA¤ fie consecventi. Copin nedisciplinati devin anxiosi. Copilului i se explica ce comportament este adect si care neadect.
2. Una dintre metodele de disciplinare a copilului este distragerea atentiei.
3. DacA¤ copilul greseste, este pedepsit imediat si nu mai tA¤rziu, pentru ca el sA¤ inteleagA¤ exact semnificatia pedepsei. E. PreocupA¤ri curente1. Una dintre intrebA¤rile puse adesea de cA¤tre pA¤rinti se referA¤ la normalitatea copilului lor din punctul de vedere al cresterii si dezvoltA¤rii. Li se vor arA¤ta curbele de crestere si limitele cresterii si dezvoltA¤rii.
2. O altA¤ preocupare este statul pe olitA¤. Vom explica pA¤rintilor cA¤ la un an copilul nu este capabil de aceastA¤ performantA¤, chiar dacA¤ se aratA¤ interesat de olitA¤ sau de toaletA¤. Incercarea poate duce la esec si la crearea unui sentiment de frustrare, atA¤t pentru copil, cA¤t si pentru pA¤rinte.

La cincisprezece luniA. Alimentatia

Copilului i se vor oferi alimentele care-i plac, dar care sA¤ continA¤ toate principiile nutritive.
B. Stimularea dezvoltA¤rii
1. Este vA¤rsta cA¤nd copilul incepe sA¤ devinA¤ din ce in ce mai inde-pendent, pe mA¤surA¤ ce mobilitatea lui se perfectioneazA¤.
2. Va fi incurajat vorbitul.


C. Relatiile famA¼iale

Se vorbi pA¤rintilor despre anxietatea separA¤rii care A¼ resimtitA¤ atA¤t de cA¤tre copil, cA¤t si de cA¤tre pA¤rinti. De aceea se recomandA¤ separA¤ri scurte ale pA¤rintilor de copii.

La optsprezece luniA. Alimentatia

1. La aceastA¤ vA¤rstA¤ copilul doreste aceeasi mA¤ncare la toate mesele. Preferintele insA¤ se schimbA¤ dupA¤ scurt A¼mp, de aceea pA¤rintii nu trebuie sA¤ dispere.
2. Ca si pA¤nA¤ la aceastA¤ vA¤rstA¤, nu se recomandA¤ gustA¤rile intre mese.
3. Din acest moment obiceiurile alimentA¤re devin sile, motiv pentru care copilul fi incurajat sA¤ mA¤nA¤nce singur, sA¤ stea la masA¤ pe tot parcursul alimentatiei (fA¤rA¤ pauzA¤ de joacA¤) si nu se vor admite la masA¤ jucA¤rii sau cA¤rti.
4. Copilul fi incurajat, dar nu fortat sA¤ mA¤nA¤nce; atA¤ta timp cA¤t mA¤nA¤ncA¤, oricA¤t de putin, nu muri de foame.
B. Stimularea dezvoltA¤rii
1. JucA¤riile potrivite gradului de dezvoltare al copilului vor fi: argilA¤, cA¤rti de colorat, cataloage, creioane colorate, tricicletA¤. CumpA¤rarea acestora se face dupA¤ ce pA¤rintii au intrebat dacA¤ sunt sigure pentru copil. Cele mai multe fabrici de jucA¤rii dau informatii de acest gen, ca si indicatii privind vA¤rsta la care pot fi folosite.
2. Se stimuleazA¤ in continuare dezvollarea limbajului prin Incura-jarea vocalizelor, vorbind cu copilul mult si corect. Se insistA¤ si cu aceastA¤ ocazie ca adultii sA¤ nu imprumute jargonul copiilor, pentru cA¤ ii dezorienteazA¤ si le intA¤rzie dezvoltarea vorbirii.
O cauzA¤ a intA¤rzierii dezvoltA¤rii limbajului este familia bilingvA¤. Aceasta face ca la inceput copilul sA¤ foloseascA¤ cuvinte din ambele limbi in aceeasi propozitie. Problema se rezolvA¤ cu timpul.
C. RelaiA¼le familiale
1. Se vor discuta cu pA¤rintA¼ drepturile acestora si cele ale copi-lului.
2. Vom atentiona familia cA¤ pentru o bunA¤ dezvoltare a copilu-lui este necesar un medic sil.
3. Copilul Tncepe sA¤ lupte pentru cA¤pA¤tarea autonomiei, prin negativism si comportament de rezistentA¤.
4. Atasamentul este TncA¤ important si se reflectA¤ prin agA¤tarea de pA¤rinti si anxietatea la separare.


D. Siguranta copilului si preuenirea vA¤tA¤mA¤rA¼or

1. La aceastA¤ vA¤rstA¤ copilul poate incerca sA¤ fumeze (imitA¤nd adultul), de aceea chibriturile si tigA¤rile se vor pA¤stra sub cheie.
2. Se vor discuta din nou mA¤surile de prevenire a intoxicatiilor. PA¤rintA¼ vor fi instruiti cu mA¤surile ce se vor lua in cazul intoxicatiilor; li se vor da numerele de telcfon la care sA¤ apeleze la nevoie ( capi-tolul 12).
E. Probleme curenle
1. La aceastA¤ vA¤rstA¤ pot sA¤ aparA¤ crizele de furie, care sunt manifestA¤ri normale ale copilului ce se luptA¤ pentru autonomie in timpul cA¤nd IncA¤ este dependent de pA¤rinti. PA¤rintA¼ sunt sfA¤tuiti sA¤-l ignore (este cea mai bunA¤ metodA¤) sau sA¤-i distragA¤ atentia.
2. O altA¤ manifestare ce poate apA¤rea acum este plA¤nsul din timpul noptii la un copil ce anterior dormea bine. PA¤rintA¼ vor fi sfA¤tuiti sA¤ nu-l ia din pat si sA¤ nu incerce sA¤-l alimenteze. Se poate trece peste acest impas dovedind o atitudine pozitivA¤.
3. PA¤rintA¼ sunt preocupati si de apetitul scA¤zut al copilului. Acesta este explicat pe de o parte de scA¤derea ritmului de crestere, iar pe de altA¤ parte de refuzul alimentatiei pasive si incercarea de a deveni independent.

La doi aniA. Alimentatia

Se vor reimprospA¤ta sfaturile dietetice pentru asigurarea unei nutriA¼i corecte.
B. Stimularea dezvoltA¤rii
1. Autonomia este in crestere. Copilul incepe sA¤ caute compania torA¤silor de joacA¤, care devin persoane importante in viata lui.


2. Jocurile potrivite acestei vA¤rste sunt cele de colorat si de con-struit care sunt incitante, stimulante si satifA¤cA¤toare.
Copilul acceptA¤ cu plA¤cere sA¤ ajute la treburile casnice. PA¤rintA¼ il vor incuraja.
4. Limbajul poate fi stimulat prin jocuri adecte, povestit, citit, mersul la grA¤dina zoologicA¤.

C. Siguranta copilului si preuenirea vA¤tA¤mA¤rA¼or
Jocul copiilor incepe sA¤ se desfA¤soare si in afara casei, de aceea pA¤rintA¼ vor asigura un mediu de joacA¤ sigur. Ei vor inlocui geamurile casabile si vor indepA¤rta obiectele ascutite din zona de joacA¤. Frigide-rele si congelatoarele neuA¼lizate vor fi incuiate. Vechile baterii de masinA¤ nu vor fi aruncate in apropierea casei. Copilul fi descurajat sA¤ ducA¤ la gurA¤ pA¤mA¤nt sau obiecte contaminate cu pA¤mA¤nt din cauza riscului intoxicatiei cu plumb si al contaminA¤rA¼ cu ouA¤ de paraziti. La fei, nu se permite mestecatul telor.


D. Igiena dintilor

De la doi ani copin vor fi invA¤tati sA¤ foloseascA¤ periuta de dinti, care fi moale, si pasta de dinti, care fi neadezivA¤.
E. Educarea sAŸncterelor ( si "Formarea deprinderilor legate de maturarea sfincterianA¤. Utilizarea olitei", in modulul 4)
1. Majoritatea copiilor nu sunt capabili sA¤ se foloseascA¤ de olitA¤ sau sA¤ mcargA¤ la toaletA¤. Pentru a realiza acest lucru, ei trebuie mai intA¤i sA¤ meargA¤ bine si sA¤ execute comenzi simple. Nici o metodA¤ folositA¤ nu este universal labilA¤. De cA¤te ori o metodA¤ e eficientA¤, aceea fi folositA¤. Controlul sfincterian poate fi dezvoltat de la optsprezece luni, cA¤nd copilul prezintA¤:


a) dorinta de a face plA¤cere adultului;

b) plA¤cerea de a imita adultul;
c) plA¤cerea de a-si dezvolta autonomia si de a-si stA¤pA¤ni impul-surile primitive.
2. Actiunea fi inceputA¤ prin a lA¤sa copilul sA¤ observe cum folosesc fratii mai mari sau pA¤rintA¼ toaleta.
3. Se vor folosi o olitA¤ sau un scaun special pentru toaletA¤; o metodA¤ bunA¤ de tinut copilul pe olitA¤ este cititul unei cA¤rti.
4. Nu fi (.inut mult timp pe olitA¤ si nu fi fortat sA¤ stea pe olitA¤; in cazul in care copilul opune rezistentA¤ incercA¤rA¼, inseamnA¤ cA¤ nu este incA¤ pregA¤tit pentru aceastA¤ performantA¤ si se amA¤na pentru o lunA¤.
5. PA¤rintA¼ vor obser copA¼ul in timpul zilei si-l vor pune pe olitA¤ cA¤nd da semne cA¤ ar vrea sA¤ urineze sau sA¤ elimine scaunul.
6. La inceput fi recompensat si lA¤udat dacA¤ se obtine un rezul-tat, dar nu fi pedepsit dacA¤ se inregistreazA¤ accidente.
7. CopA¼ul fi invA¤tat sA¤ arunce singur conA¼nutul olitei la toaletA¤ si sA¤-si clA¤teascA¤ olita.
8. Pot sA¤ aparA¤ accidente in timpul noptii, de aceea salteaua fi acoperitA¤ cu o musama sau copilul purta chiloti de plastic sau absorbanti. Oricum, nu se relua folosirea scutecului. Trebuie reamintit pA¤rintilor faptul cA¤ instalarea controlului sfincterian se realizeazA¤ pA¤nA¤ la 5 ani.Alte materiale medicale despre: educatia sanitara
Scopul si sfera de activitate a practica pediatrice Scopul supravegherii sänätätii copilului este promovarea cresterii si dezvoltäri optime a acestui [...]
AceastA¤ perioadA¤ este divizatA¤ in perioada de sugar mic (primele 6 luni) si perioada de sugar mare (6-12 luni). Prima perioadA¤ este caracterizatA¤ [...]
Majoritatea copiilor merg singuri de la vA¤rsta de un an. O parte dintre ei incep sA¤ meargA¤ dupA¤ 15 luni. Copiii devin foarte activi, dispare aspec [...]


Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre educatia sanitara

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Intrebarea in cateva cuvinte
  Intrebarea cu toate detaliile
  Unde se incadreaza problema medicala?
  Scrie codul din imaginea alaturata
  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile