eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Copilul si familia

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » copilul si familia

Facilita„ti de ingrijire medicala„ destinata„ tuturor familiilor

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire

UnitA¤tile care asigurA¤ ingrijire medicalA¤ pot fi grupate astfei:


- servicii de ingrijire primarA¤ a sA¤nA¤tA¤tii;

- servicii sociale;
- servicii care sA¤ asigure asistentA¤ familiilor cu copii cu handicapuri sau unor familii minoritare cu probleme.
Servicii de ingrijire primarA¤ a sA¤nA¤tA¤tii 1. Dispensarele au urmA¤toarele scopuri:
- supragherea sA¤nA¤tA¤tii sugarului si a copilului, pomind de la alimentA¤re. Va fi promovatA¤ alimentatia naturalA¤ si, atunci cA¤nd este nevoie, medicul si sora de ocrotire vor da sfaturi privind formula de lapte ce poate fi aleasA¤, modul de preparare, dirsificarea alimentatiei etc.;
- urmA¤rirea cresterii si dezvoltA¤rii prin mA¤surarea periodicA¤ a greutA¤tii si lungimii si prin area/inscrierea acestora pe curbe de crestere. Orice abatere de la normal va fi indrumatA¤ spre specialis-tul din policlinicA¤ sau spital;
- urmA¤rirea dezvoltA¤rii psihice se va face de asemenea cu ocazia examenelor prenti, copin cu dezvoltare intA¤rziatA¤ vor fi Indrumati spre specialistul neuropsihiatru;
- recomandarea vaccinA¤rilor si efectuarea lor in functie de schema aprobatA¤ in tara respectivA¤;
- recomandarea tratamentului medicamentos si dietetic pentru bolile usoare si internarea in spitale pentru cele gra;
- activitatea de educatie sanitarA¤ cu pA¤rinti si grupuri de pA¤rinti si vizitele la domiciliu.
Aceasta forma de asistentA¤ sanitarA¤ primarA¤ este foarte utilizatA¤ de toate grupurile socio-economice - in proportie de circa 90%.
2. In unele tA¤ri existA¤ programe de sA¤nA¤tate publica care se desfA¤soarA¤ in centre speciale. In aceste centre actioneazA¤ medici, asis-tente sanitA¤re, profesori, invA¤tA¤tori, educatori, fizioterapeuA¼, munci-tori sociali, psihologi, membri ai cultelor religioase. Aceste servicii au posibilitatea sA¤ asigure nevoile medicale ale multor familii, mai ales ale celor sA¤race. Centrele promoazA¤ ingrijire medicalA¤ primarA¤ pentru pA¤rinti si copii, se ocupA¤ de ificarea familialA¤, acordA¤ ajutor matern, desfA¤soarA¤ programe de educatie sanitarA¤, oferA¤ sprijin familiilor cu probleme matrimoniale etc. Rolul lor centre este si acela de a obA¼ne resurse comunitare variate, ca de exemplu alocatii pentru copin cu invaliditA¤ti. In tA¤rile cu experientA¤ in acest domeniu s-a demonstrat eficienta deosebitA¤ a acestor servicii. In ultima ani s-a constatat si la noi in tarA¤ o tendinta de infiintare a unor astfei de centre, dar activitatea nu este incA¤ perfectatA¤.3. Medicina scolarA¤ este incadratA¤ tot la modulul medicinA¤ primarA¤. Statul asigurA¤ servicii medicale gratuite tuturor copiilor din scolile de stat. La noi in tarA¤ asistentA¤ sanitarA¤ a scolarului se face la nilul cabinetelor scolare, unde actioneazA¤ fie medicul scolar si asistentA¤, fie numai asistentA¤. Rolul acestora este de a depista tul-burA¤ri fizice si malformatii ca cele de dere si de auz, de a depista si asista copin cu probleme de invA¤tA¤turA¤, de a continua progra-mul de imunizare, de a desfA¤sura o activitate de educatie sanitarA¤.
4. SanA¤tatea dentarA¤. Serviciul de sA¤nA¤tate dentarA¤ primarA¤ ar tre-bui sA¤ asigure consult Stomatologie tuturor copiilor, fie prin cabinetele de la nilul policlinicilor, fie prin cabinetele stomatologice scolare. La aceste cabinete se pot practica restaurarea si curA¤tarea dintilor, extractii dentare, mA¤suri minime de ortodontie, educatie sanitarA¤.


Serviciile sociale

1. Cresele se adreseazA¤ sugarului si anteprescolarului. Sunt crese cu program zilnic si crese cu program sA¤ptA¤mA¤nal. Cresele asigurA¤ alimentatia, dormitul, educatia si supragherea medicalA¤. La aceasta forma apeleazA¤ famiiliile in care ambii pA¤rinti lucreazA¤ si care nu au altA¤ posibilitate de a supraghea copilul.
2. ColectivitA¤tile prescolare (grA¤dinitele). Centrele de educatie prescolarA¤ se adreseazA¤ copiilor intre 3 si 6 ani, sau pA¤nA¤ la intrarea in scoalA¤. ExistA¤ grA¤dinite cu orar normal (7-l3) si grA¤dinite cu orar prelungit (7- 17), unde se asigurA¤ si masa si dormitul. Prezenta nu este obligatorie, dar e de preferat o frecntA¤ bunA¤, mai ales in ultimul an, cA¤nd se face pregA¤tire pentru intrarea la scoalA¤. Desi unii copii au nevoie de educatie prescolarA¤, ei nu beneficiazA¤ de ea din cauza sA¤rA¤ciei familiei, care nu-si poate permite plA¤tirea taxei.
In centrele prescolare copin primesc o educatie ificatA¤ si super-vizatA¤, dar programul nu este fortat, ci structurat astfei incA¤t copilul are posibilitatea sA¤-si aleagA¤ miscarea in actiunile sale. Mediul prescolar permite copilului sA¤ se intA¤lneascA¤ si sA¤ comunice cu semenii. Spre sfA¤rsitul anului prescolar multi copii sunt capabili sA¤ se achite de sar-cini astfei incA¤t sA¤ se poatA¤ adapta la scoalA¤.
In unele tA¤ri functioneazA¤ si alte tipuri de servicii sociale cum ar fi:
- "baby sitting groups": este o modalitate prin care unele familii care se cunosc isi incredinteazA¤ reciproc copin spre supraghere, fA¤rA¤ platA¤, prin rotatie.


- ingrijire familialA¤ zilnicA¤: este o facilitate pentru supragherea copilului intre 0-l2 ani de cA¤tre un personal selectat in acest scop. Se adreseazA¤ farnililor cu nituri financiare man.
Copin proniti din familii cu probleme (pA¤rinA¼ divortati, pA¤rinA¼ decedaA¼, nituri materiale mici), copin cu boli cronice, cu boli gene-Lice sau copin abandonati in maternitA¤ti, spitale, pe stradA¤ etc)., sunt ocrotiA¼ in leagA¤ne si case de copii prescolari si Scolari, unde se incearcA¤ asigurarea unui mediu optim de crestere si dezvoltare.
Copin cu dirse handicapuri fizice, psihice sau intelectuale sunt institutionalizati separat de copin normali.Alte materiale medicale despre: copilul si familia
Pe vremea cand intr-o familie erau mai multi membri, se obisnuia ca fetele mai mari sa-si ingrijeasca fratiorii [...]
Priviti cu atentie copilul: pielea lui este moale, foarte fina si mult mai sensibila decat a unui adult. Copilului ii lipseste inca stratul [...]
Igiena atenta si corecta este importanta din prima zi de viata si apoi in mod regulat, indiferent daca baiatul este sau nu circumcis. Ea face parte di [...]


Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre copilul si familia

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Intrebarea in cateva cuvinte
  Intrebarea cu toate detaliile
  Unde se incadreaza problema medicala?
  Scrie codul din imaginea alaturata
  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile