eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Copilul si familia

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » pediatrie » copilul si familia

Alcoolul si familia

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire

Alcoolul si familia


Alcoolul este de departe drogul de care se face cel mai frecvent uz si abuz. Consumul de alcool este diferit in functie de sex, vA¤rstA¤, cate-gorie socio-economicA¤, etnie. Se estimeazA¤ cA¤ 3/4 dintre bA¤rbatii peste 18 ani si 1/2 dintre femeile mature sunt consumatori de alcool. Din pA¤cate a crescut numA¤rul adolescentilor consumatori de alcool, mai ales in ultimii 20 de ani, atA¤t in tara noastrA¤, cA¤t si in lume. Pe un stu-diu efectuat in Australia in anul 1985 s-au constatat urmA¤toarele: 56% din elei claselor a VH-a, 80% din elei claselor a IX-a si 92% din elei claselor a Xl-a consumaserA¤ alcool cel putin o data. BA¤ietii con-sumA¤ mai frecvent alcool decA¤t fetele. La toate grupele de vA¤rstA¤ alcoo-lul este consumat mai ales in grupurile socio-economice sA¤race.
a) Alcoolul si sA¤nA¤tatea. Consumul excesiv de alcool este responsa-bil de multe decese. In multe cazuri complicatiile flzice intern dupA¤ un consum prelungit de alcool, de pildA¤ ciroza hepaticA¤, care apare dupA¤ 10-l5 ani de consum de alcool. In alcoolismul cronic mai apar gas-tritele, ulcerele peptice, pancreatitele, afectiunile sistemului nervA¶s central. Este cunoscut de asemenea efectul consumului de alcool de cA¤tre femeia gradA¤ asupra fA¤tului, la care apar modificA¤ri in dezvoltarea psihicA¤ si fizicA¤.
b) Alcoolul si comportamentul antisocial. ExistA¤ o corelatie mare intre abuzul de alcool, pe de o parte, si crimA¤ si olentA¤, pe de altA¤ parte. ViolentA¤ domesticA¤ (asupra sotiei si copilului) cel mai adesca se datoreazA¤ uzului si abuzului de alcool. Alcoolul determinA¤ si modifi-carea comportamentului la volan, ceea ce creste riseul accidentelor.c) Efectele alcoolismului asupra familiei. In stadiile precoce, pro-blema este negatA¤ atA¤t de cA¤tre alcoolic, cA¤t si de cA¤tre familie. CA¤nd realitatea dene edentA¤, interne izolarea de restul societA¤A¼i din cauza rusinii si a sentimentului de novA¤A¼e. UrmeazA¤ curA¤nd dezor-ganizarea etii de familie avA¤nd drept consecintA¤ neglijarea sarcinilor speeifice, care sunt preluate de cA¤tre celA¤lalt partener. Copin vor avea cel mai mult de suferit. Ei den anxiosi, nefericiti, introvertiA¼, frus-trati. In multe cazuri, acestia vor avea un comportament antisocial care presupune alcoolism, droguri, actitate infracA¼onalA¤. Stresul A¼nan-ciar este aproape invariabil prezent fie din cauza pierderii serciu-lui, fie a reducerii capacitA¤tii de cA¤stig a alcoolicului. Se acumuleazA¤ datorii si apar probleme legale. Pot sA¤ aparA¤ de asemenea boli acute sau cronice si moartea prematurA¤ a celui ce intretine familia. Dete-riorarea treptatA¤ a relatiilor familiale si separarea sau divortul sunt rezultatele firesti ale alcoolismului.

MA¤suri

O importantA¤ uriasA¤ o au sprijinul si sfaturile acordate alcoolicului si familiei acestuia. Tratamentul si recuperarea alcoolicului se fac in echipA¤: colaboreazA¤ medieul, asistenta socialA¤ (prin terapie ocupationalA¤), biserica.
La nivelul fieeA¤rei tA¤ri existA¤ institutii statale, guvemamentale sau neguvernamentale, ca si facilitA¤ti care n in sprijinul familiei cu probleme. La noi in tarA¤ se acordA¤ burse sociale elelor si studentilor care pron din familii cu venit mic, pensii sociale, pensii de boalA¤, pensii alimentA¤re. Copin pot fi oerotiti in leagA¤ne sau in case de copii, bA¤trA¤nii in aziluri. Bineinteles cA¤ in situatia actualA¤ aceste institutii nu reusesc nici numeric, nici calitativ sA¤ satisfaeA¤ cerintele existente, ele funetionA¤nd ca in perioada anterioarA¤ anului 1989. Este nevoie de modificarea legalA¤ a statutului acestor institutii, pe de o parte, iar pe de altA¤ parte de ineurajarea infiintA¤rii si activA¤rii unor organizatii neguvernamentale nonprofit care sA¤ preia o serie de sarcini.
Sfaturi maritale. Multe cA¤snicii se destramA¤ din cauza problemelor ce intern intre cei doi soti. Unele dintre aceste probleme pot fi rezol-vate prin discutii cu expertii in sfaturi maritale. Pentru ca aceste discutii sA¤ fie ineununate de succes, trebuie ca ambii parteneri sA¤ partieipe la interuri. La ineeput discutiile se poartA¤ cu un cuplu, apoi cu gru-puri de cupluri. Este necesar ca sfaturile maritale sA¤ fie date cuplurilor inainte de cA¤sA¤torie. Cea mai bunA¤ perioada pentru debutul acestor discutii sunt ultima ani de liceu.


Planificarea familiei. Multe cupluri au probleme in printa copiilor din cauze multiple, dar in particular din cauze financiare. O altA¤ cauzA¤ o constituie ignoranta referitoare la coneeptie, contraeeptie si sexuali-tatea umanA¤ in general, si nu in ultimul rA¤nd coneeptiile religioase si morale. De aeeea este important a sfA¤tui familia cu prire la cA¤nd sA¤ dea atA¤ unui copil, cA¤ti copii sA¤ adueA¤ pe lume. Este de dorit ca aceastA¤ ificare familialA¤ sA¤ se faeA¤ A¤nainte de cA¤sA¤torie de cA¤tre un specialist, de obicei medic.Alte materiale medicale despre: copilul si familia
Alcoolul, in general, si vinul, in particular, tin tovarasie omului inca din vremurile imemoriale ale istoriei. Si tot din acele vrem [...]
Alcoolul a fost mentionat ca posibil factor de risc pentru accidentul vascular cerebral inca din anul 1725. De abia la sfarsitul anilor 1970 si [...]
Alcoolul, in general, si vinul, in particular, tin tovarasie omului inca din vremurile imemoriale ale istoriei. Si tot din acele vrem [...]


Copyright © 2010 - 2021 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre copilul si familia

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Intrebarea in cateva cuvinte
  Intrebarea cu toate detaliile
  Unde se incadreaza problema medicala?
  Scrie codul din imaginea alaturata
  Scrie codul din imaginea alaturat  Vezi toate intrebarile