eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Responsabilitatea juridica medicala

NAVIGARE RAPIDA: » Pagina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala

Ordin nr. 509/i9.07.i999 privind aprobarea criteriilor de atribuire in folosinta gratuita a spatiilor necesare si a bunurilor mobile existente


in dotarea acestora pentru infiintarea cabinetelor medicale
Ministrul Sanatatii.In temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, modificate si completate prin Ordonanta de Urgenta nr. 116/1999,In temeiul art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
Vazind referatul Directiei Generale Politici de Sanatate si Dezvoltare nr. GH 4517 si Ordinul ministrului sanatatii nr. 880/1998,In temeiul H.G. nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, modificata prin H.G. nr. 764/1998, emite urmatorul ordin:


Art. 1. Se aproba criteriile de atribuire in folosinta gratuita a spatiilor si a bunurilor mobile existente in dotarea acestora, necesare infiintarii cabinetelor medicale, organizate potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, modificata, ca si bunurile mobile existente in dotarea acestora, criterii cuprinse in anexa nr. 1.
Art. 2. Categoriile nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul Ordin.
Art. 3. Directia Generala Politici de Sanatate si Dezvoltare, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului Ordin.
MINISTRU, HAJDU GABOR

ANEXA NR. 1
Criterii de atribuire in folosinta gratuita a spatiilor necesare infiintarii cabinetelor medicale.
I. Obiectul contractului de comodat (folosinta gratuita):
1. Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea directa a Ministerului Sanatatii, prin directiile de sanatate publica si unitatile subordonate acestora, spatii apartinind actualelor dispensare si policlinici.
2. Spatiile aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea directiilor de sanatate publica si a unitatilor subordonate acestora, cu aprobarea consiliilor locale.
3. Spatiile in care se desfasoara activitati de intamint medical, numai cu conditia mentinerii acestei activitati.
4. Spatiile din actualele policlinici cu plata, inclusiv cele de stomatologie.
5. Spatiile cu destinatie de cabinet medical aflate in imobile care fac obiectul unor cereri de revendicare, pina la raminerea definiti a hotaririi judecatoresti.
6. Spatiile care apartin unor institutii sau agenti economici, dupa obtinerea aprobarii din partea organului de conducere a acestora.


Nu pot face obiectul contractului de comodat:

1. Spatiile in care functioneaza in prezent cabinete medicale (altele decit cele de stomatologie si ale medicilor de familie), aflate in policlinici fara personalitate juridica, care au sediul comun cu spitalul.
Aceste spatii sint destinate ambulatorului de specialitate al spitalului. Pentru serviciul de urgenta, unitatea spitaliceasca poate pastra un cabinet stomatologic cu program permanent.
2. Spatiile in care functioneaza cabinete medicale din cadrul unitatilor de intamint.
II. Beneficiarii contractelor de comodat sint cabinetele medicale care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
Titularii acestor cabinete medicale, care beneficiaza de spatii atribuite in folosinta gratuita, trebuie sa fie :
1. Medici (inclusiv cadrele didactice si din cercetare) care, la data de 1 iulie 1999, au contract de munca pe durata nedeterminata si folosesc efectiv spatiul pe care il solicita.
Aceasta categorie beneficiaza de prioritate la atribuirea spatiilor, prioritate care se aplica numai pentru o singura solicitare.
2. Fosti medici scolari si de intreprindere care functioneaza cu jumatate de norma in actualele dispensare sau policlinici si care au depus deja liste de capitatie la directiile de sanatate publica.
3. Medici care activeaza in cabinete medicale cu contract de munca pe perioada determinata si care au depus deja listele de capitatie la directiile de sanatate publica.
4. Medici care beneficiaza de rezerre de post, in conditiile H.G. nr. 524/1991.
III. Conditii speciale.
1. Contractul de comodat se incheie pe o perioada de pina la 5 ani, cu clauza prelungirii de drept, pe aceeasi perioada, pina la concesionarea sau punerea in vinzare a spatiilor.
2. Contractul de comodat se desfiinteaza de drept la data incetarii contractului cu casa de asigurari sociale de sanatate.
3. Beneficiarii contractelor de comodat au obligatia de a pastra personalul cu pregatire medie (asistenti medicali), personal auxiliar si administrativ existent in respectivele unitati sanitare pina la 31.XII.2000, in limita normelor legale de personal si a bugetului.
4. Laboratoarele de analize medicale au acelasi regim ca si cabinetele medicale, aplicindu-se aceleasi criterii si prioritati de atribuire.
5. Spatiile de folosinta comuna (vestiare, spatii pentru sterilizare, sali de asteptare etc.) se atribuie si se folosesc in comun.
6. in cazul in care intr-un spatiu cu destinatie de cabinet medical activeaza doi sau mai multi medici, contractul de comodat fi incheiat cu cabinetele medicale ai caror titulari sint acestia, urmind a se opta ulterior pentru una din formele de asociere prezute de O.G. 124/1998.
7. in termen de 90 de zile de incheierea contractului de comodat, beneficiarii aceslor contracte au obligatia de a depune la Directia de sanatate publica copia contractului de furnizare servicii medicale incheiat cu casa de asigurari de sanatate.
IV. Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale infiintate potrivit O.G. 124/1998, cu aprobarea Directiei de sanatate publica, in vederea realizarii dotarii minime prezute de normele in vigoare (O.M.S. nr. 84/1998). Celelalte bunuri mobile, care exced baremul de dotare minima, vor putea fi folosite in comun de cabinetele medicale organizate in incinta aceluiasi imobil, pina la vinzarea sau concesionarea acestora, in conditii ce vor fi reglementate prin Hotarire de Guvern.
V. Cererile de atribuire in folosinta gratuita de spatiu, respectiv bunuri mobile pentru infiintarea cabinetelor medicale se depun la directiile de sanatate publica, care elibereaza o adeverinta de conformitate pe baza careia se incheia contractul de comodat.
Rezolrea eventualelor plingeri impotri modului de solutionare a acestor cereri este de competenta comisiilor paritare judetene formate din reprezentanti ai Directiei de sanatate publica si ai Colegiului Medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti.Alte materiale medicale despre: Responsabilitatea juridica medicala

Eliberarea de certificate medicale este un mijloc de actiune paramedical care da medicilor drepturi de o gravitate exceptionala, deoarece afirmatiile [...]
Culpa intentionala este comisa cu vointa de a implini actul care determina paguba si cu dorinta de a se produce consecintele. Dolul consta in faptul d [...]
Orice medic solicitat a fi expert este obligat la adevar si impartialitate, plasindu-se in pozitia de om, de medic si chiar de jurist. Medicul denumit [...]

Copyright © 2010 - 2024 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre responsabilitatea juridica medicala

Alte sectiuni
Frumusete
Termeni medicali
Sanatatea copilului
Igiena
Geriatrie
Sarcina
Nasterea
Venirea pe lume a copilului
Mama dupa nastere
Sanatatea femenii
Dermatologie
Homeopatie
Reflexoterapie
Adolescenta
Kinetoterapie
Ginecologie
Obstetrica
Psihiatrie
Medicina generala
Oftalmologie
Oto-rino-laringologie
Ortopedie
Anestezia
Masajul
Sanatatea barbatului
Urgente si primul ajutor
Neurologie
Odontologie
Planificare familiala
Maturitatea
Varsta a iii-a
Nefrologie
Cancerologie
Pediatrie
Responsabilitatea juridica medicala
Genetica medicala
Simptome
Rinologia
Faringologia
Laringologia
Sistemul endocrin
Radiologie
Stomatologie
Medicina legala
Analize
Asistenta medicala
Chirurgie
Dependente
Fiziologie
Microbilologie
Neonatologie
Optometrie
Psihologie
Reumatologie
Traumatismele oaselor
Traumatologie

Ai o problema medicala?
Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

Unde se incadreaza problema medicala?

Scrie codul din imaginea alaturat

Vezi toate intrebarile