eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Responsabilitatea juridica medicala

NAVIGARE RAPIDA: » Pagina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala

Legea nr. i46/i999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1 - Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, publica sau privata, cu personalitate juridica, care asigura servicii medicale de specialitate.
Art. 2 - Spitalul trebuie sa indeplineasca conditiile de autorizare sanitara, de functionare si de competenta prevazute de lege.
Art. 3 - (1) in raport cu gradul de specializare a personalului medico-sanitar si cu dotarea cu mijloace de instigatii si tratament, spitalele publice asigura pregatirea studentilor si elevilor din invatamintul superior medico-farmaceutic si mediu sanitar, specializarea si formarea continua a personalului medico-sanitar, precum si desfasurarea unor activitati de cercetare stiintifica medicala. Spitalele private pot desfasura astfel de activitati, in conditiile mai sus mentionate, in mod optional.
(2) Pregatirea studentilor si a elevilor in spitale este admisa atit pentru cei din invatamintul de stat, cit si pentru cei din invatamintul privat, autorizat provizoriu sau acreditat, potrivit legii.
(3) Aceste activitati se desfasoara conform contractului, pe perioada determinata, incheiat de spital cu unitatile de invatamint respecti, pe baza metodologiei elaborate de catre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale si de Colegiul Medicilor din Romania.
Art. 4 - Spitalul raspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacientilor, inclusiv din culpa medicala, silite de catre organele competente.


CAPITOLUL II

Organizarea spitalelor
Art. 5 - (1) Spitalele pot fi organizate, in raport cu specificul patologiei, in spitale generale sau spitale de specialitate si pot aa in structura lor sectii distincte pentru tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu afectiuni acute si afectiuni cronice.
(2) Sectiile pentru cazurile de bolnavi acuti sau pentru cazurile de bolnavi cronici pot functiona in regim de spitalizare continua sau discontinua.
Art. 6 - Spitalele pot aa in componenta lor structuri care acorda servicii ambulatorii de specialitate.
Art. 7 - (1) Dupa autorizarea sanitara de functionare a spitalelor, acestea intra, in mod obligatoriu, in procesul de acreditare, care va derula pina la o data limita silita de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.


(2) Acreditarea garanteaza functionarea spitalelor la un standard corespunzator complexitatii serviciilor medicale, certificind calitatea serviciilor.
(3) Acreditarea se acorda de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor pe baza criteriilor de evaluare aprobate prin horarire a Gurnului.
(4) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este alcatuita din reprezentanti desemnati, dupa cum urmeaza: 2 reprezentanti din partea Ministerului Sanatatii, 2 reprezentanti din partea Colegiului Medicilor din Romania, 2 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si un reprezentant al Asociatiei Spitalelor din Romania.
(5) In cazul in care un spital nu mai intruneste criteriile prevazute la alin. (3), acreditarea se retrage de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
Art. 8 - Spitalele se ierarhizeaza, cu prilejul acreditarii, in raport cu competenta profesionala a personalului, cu gradul de dotare si cu alte criterii silite de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
Art. 9 - infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea spitalelor se face cu avizul Ministerului Sanatatii.
Art. 10 - Spitalele se structureaza, functioneaza si se conduc distinct, pe urmatoarele activitati:
a) diagnostic si terapie;


b) ingrijire a bolnavului;

c) management.
Art. 11 - (1) Spitalul public este condus de catre un consiliu de administratie alcatuit din 3-7 membri, numit de catre proprietar.
(2) Conducerea executiva a spitalului este alcatuita din :


a) director general;

b) director medical, obligatoriu este medic;
c) director de ingrijiri, asistenta coordonatoare a ingrijirilor din spital;
d) director administrativ, financiar-conil.
(3) Conducerea executiva a spitalului se face pe baza de contract de administrare pe termen limitat. Functiile directoriale de obtin prin concurs, sustinut in prezenta membrilor consiliului de administratie. Criteriile de eligibilitate, conditiile generale de organizare a concursului, precum si prederile-cadru ale contractului de administrare se elaboreaza de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.
(4) in unitatile spitalicesti care au si structuri organizatorice de cercetare stiintifica, precum si atributii de coordonare a programelor nationale de sanatate, structura consiliului de administratie si, respectiv, a conducerii executi se adapteaza corespunzator specificului fiecarei unitati.
Art. 12 - Spitalul are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea de ingrijire, conform normelor elaborate de catre Ministerul Sanatatii.


CAPITOLUL III Finantarea spitalelor

Art. 13 - Spitalele publice si private functioneaza pe principiul autonomiei financiare, elaboreaza si executa bugete proprii de nituri si cheltuieli.
Art. 14 - (1) Finantarea spitalelor publice si private se asigura din niturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri institionale in profil medical sau medico-social, din donatii si sponsorizari, precum si din niturile obtinute de la persoanele fizice si juridice, in conditiile legii.
(2) De la bugetul de stat se asigura finantarea unor programe nationale de sanatate, realizarea de constructii noi, efectuarea unor reparatii capitale, precum si dotarea cu echipamente medicale de inalta performanta.
Art. 15 - Conditiile de contractare a serviciilor medicale furnizate de spital si tarifele acestora se silesc in contractul-cadru, potrivit legii.
Art. 16 - (1) Serviciile medicale furnizate de catre spital se silesc prin contractul care se incheie intre spital si casa de asigurari de sanatate sau alti contractanti.
(2) Pentru spitalele care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate, contractul--cadru pentru serviciile medicale furnizate de catre acestea se elaboreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, cu avizul Ministerul Sanatatii, si se aproba prin hotarire a Gurnului.
Art. 17 - (1) Personalul incadrat in unitatile sanitare va fi platit dupa cum urmeaza :
a) valoarea corespunzatoare salariului minim pe economie, din bugetul de stat;
b) la salariul minim se adauga niturile realizate din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate.


(2) Salarizarea personalului din spitalele private se sileste prin negociere intre parti.


CAPITOLUL IV Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 18 - Ministerul Sanatatii va lua masuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, in conformitate cu prederile prezentei legi, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia.
Art. 19 - (1) Imobilele aflate in administrarea unor spitale publice, care se reorganizeaza si devin disponibile, pot fi vindute, inchiriate sau concesionate, dupa caz, in conditiile legii, unor persoane fizice sau juridice, in scopul organizarii si functionarii unor spitale private sau pentru alte forme de asistenta medicala. Criteriile pe baza carora vor putea fi vindute, inchiriate sau concesionate imobilele disponibile se silesc de catre Comisia nationala paritara, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Colegiului Medicilor din Romania.
(2) De acelasi regim beneficiaza si bunurile mobile aflate in proprietatea spitalului public.

(3) Sumele obtinute in urma inchirierii, vinzarii sau concesionarii imobilelor si a aparaturii medicale existente constituie nit care se include in bugetele locale si se pune in intregime la dispozitie directiilor judetene de sanatate publica, respectiv a municipiului Bucuresti, numai in scopul achizitionarii de aparatura medicala pentru spitalele publice reorganizate.
Art. 20 - Prederile prezentei legi se aplica si spitalelor care apartin ministerelor cu retele sanitare proprii.
Art. 21 - (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga art. 25-30 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 iunie 1999, cu respectarea prederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE SENATULUI, ULM NICOLAE SPINEANU
Alte materiale medicale despre: Responsabilitatea juridica medicala
Functionarea sinapsei a fost studiata cu metooe electrofiziologice si biochimice, pe sinapse neuro-musculare (placa neuromotoare, jonctiune neuro [...]
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1 - Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, publica sau privata, [...]
La baza respectarii secretului medical sta dreptul fundamental al individului Ia intimitate si confidenta. Secretul medical este o conditie de baza a [...]


Copyright © 2010 - 2024 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre responsabilitatea juridica medicala

Alte sectiuni
Frumusete
Termeni medicali
Sanatatea copilului
Igiena
Geriatrie
Sarcina
Nasterea
Venirea pe lume a copilului
Mama dupa nastere
Sanatatea femenii
Dermatologie
Homeopatie
Reflexoterapie
Adolescenta
Kinetoterapie
Ginecologie
Obstetrica
Psihiatrie
Medicina generala
Oftalmologie
Oto-rino-laringologie
Ortopedie
Anestezia
Masajul
Sanatatea barbatului
Urgente si primul ajutor
Neurologie
Odontologie
Planificare familiala
Maturitatea
Varsta a iii-a
Nefrologie
Cancerologie
Pediatrie
Responsabilitatea juridica medicala
Genetica medicala
Simptome
Rinologia
Faringologia
Laringologia
Sistemul endocrin
Radiologie
Stomatologie
Medicina legala
Analize
Asistenta medicala
Chirurgie
Dependente
Fiziologie
Microbilologie
Neonatologie
Optometrie
Psihologie
Reumatologie
Traumatismele oaselor
Traumatologie


Ai o problema medicala?
Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

Unde se incadreaza problema medicala?

Scrie codul din imaginea alaturatVezi toate intrebarile