eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Legea nr. 145/24 iulie 1997

NAVIGARE RAPIDA: » Pagina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala » legea nr. 145/24 iulie 1997

Capitolul iii - drepturile asiguratilorArt. 11 - (1) Asiguratii au dreptul la sercii medicale, medicamente si materiale sanitare.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se silesc pe baza contractului-cadru elaborat de Casa nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, cu azul Ministerului Sanatatii, aprobat prin hotarire a Guvernului, in conditiile prezentei legi.
(3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale, cu prire la :
a) lista serciilor medicale, a medicamentelor si a altor sercii pentru asigurati;
b) parametrii calitatii si a eficientei serciilor;
c) criteriile si modul de decontare si actele necesare in acest scop;
e) asistenta medicala primara;


f) internarea si externarea bolnalor;

g) necesitatea si durata spitalizarii;
h) asigurarea tratamentului spitalicesc cu masuri de ingrijire sau de recuperare;I) conditiile generale de acordare, de catre spital, a tratamentului ambulatoriu;
j) prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor de mers si de autoserre;


k) conditiile si plata serciilor de tehnica dentara;

I) informarea corespunzatoare a bolnalor.
Art. 12 - (1) Asiguratii au dreptul la ingrijire medicala, in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnare sau de la data accidentului si pina la ndecare, in conditiile silite de prezenta lege.
(2) ingrijirea medicala acordata asiguratilor se realizeaza prin sercii medicale, dupa cum urmeaza:
a) sercii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
b) sercii medicale ambulatorii;


c) sercii medicale spitalicesti;

d) sercii de asistenta stomatologica;


e) sercii medicale de urgenta ;

f) sercii medicale complementare pentru reabilitare;
g) asistenta medicala pre-, intra- si postnatala; h) ingrijiri medicale la domiciliu ;I) medicamente, materiale sanitare, proteze si orteze.
Art. 13 - insotitorii copiilor bolna in rsta de pina la 3 ani beneficiaza de plata serciilor hoteliere din partea casei de asigurari de sanatate, daca, potrit criteriilor silite de comun acord de catre aceasta si de Colegiul Medicilor din Romania, medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.
Art. 14 - (1) in serciile medicale, suportate de casa de asigurari de sanatate, nu se includ:
a) sercii de sanatate acordate in caz de risc profesional: boli profesionale si accidente de munca;


b) unele sercii medicale de inalta performanta;

c) unele sercii de asistenta stomatologica;


d) asistenta medicala curativa la locul de munca;

e) sercii hoteliere cu grad inalt de confort.
(2) Serciile prevazute la alin. (1) lit. a) - c) si e) se silesc princontractul-cadru. Art. 15 - (1) Asiguratii au dreptul sa-si aleaga medicul de familie care sa le acorde serciile medicale primare.
(2) Daca optiunea este pentru un medic de familie dintr-o alta localitate, asiguratul va suporta cheltuielile de transport.
(3) Asiguratul va putea schimba medicul de familie ales dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii sale la medic.


Sectiunea 1.1

Sercii medicale pentru prevenirea imbolnarilor si pastrarea sanatatii, precum si pentru depistarea precoce a bolii
Art. 16 - (1) in scopul prevenirii imbolnarilor si al pastrarii sanatatii, asiguratii vor fi informati permanent asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de etare a cauzelor de imbolnare.
(2) in situatia in care se constata noxe profesionale sau risc crescut de accidentare, casele de asigurari de sanatate au obligatia de a anunta autoritatile responsabile cu protectia muncii.
(3) Casele de asigurari de sanatate colaboreaza cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, cu medicii cu experienta, cu unitatile sanitare si cu organizatiile neguvernamentale, pentru intocmirea si realizarea de programe de sanatate finantate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, precum si din alte surse.
Art. 17 - Serciile medicale stomatologice preventive se suporta de catre casele de asigurari de sanatate, astfel :
a) nelimitat, pentru copin pina la rsta de 16 ani, indidual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la scoala, fie la gradinita;
b) pentru tinerii de la 16 ani la 20 de ani, de doua ori pe an;


c) pentru adulti, o data pe an.

Art. 18 - Serciile medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizica sau mentala a copiilor sint suportate de casele de asigurari de sanatate.
Art. 19 - (1) Asiguratii in rsta de peste 30 de ani au dreptul la un control in fiecare an, pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate. Aceste afectiuni se precizeaza in contractul-cadru.
(2) Asiguratii care au efectuat controalele medicale periodice preventive, silite de catre Colegiul Medicilor din Romania impreuna cu casele de asigurari de sanatate, beneficiaza de reduceri sau de scutiri de la plata unor contributii personale, prevazute in contractul-cadru.

Sectiunea 1.2


Sercii medicale in caz de boala

Art. 20 - (1) Asiguratii au dreptul la sercii medicale pentru ndecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei pacientului, dupa caz.
(2) Tratamentul medical se aplica de catre medici si alt personal sanitar acreditat.
Art. 21 - (1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de specialitate ambulatorie, la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri a medicului specialist acreditat. Asistenta medicala de specialitate se acorda de catre medici specialisti. Serciile medicale ambulatorii cuprind: silirea diagnosticului, tratament medical, ingrijiri medicale, recuperare, medicamente si materiale sanitare.
(2) Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitalele acreditate, daca tratamentul ambulatoriu sau la domiciliului nu este eficace.
(3) Tratamentul in spital se acorda prin spitalizare integrala sau partiala, care cuprinde : consultatii, investigatii, silirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masa.
(4) Asigurarea asistentei medicale spitalicesti rene spitalului, potrit contractului incheiat de acesta cu casa de asigurari de sanatate.
Art. 22 - Serciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul din cabinetul stomatologic si din serciul buco-maxilo-facial.
Art. 23 - Tratamentele stomatologice se suporta de catre casa de asigurari de sanatate in proportie de 40%-60%, tinind seama de necesitatea respectarii controalelor profilactice impuse de serciul stomatologic. Aceste tratamente, in cazul copiilor pina la rsta de 16 ani, se vor suporta de catre casa de asigurari de sanatate, pe baza criteriilor silite in contractul-cadru.


Sectiunea 1.3

Medicamente, materiale sanitare, proteze si alte mijloace terapeutice
Art. 24 - (1) Lista cu medicamentele din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala, se elaboreaza anual de catre Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu azul Colegiului Medicilor din Romania si al Colegiului Farmacistilor din Romania. in baza contractului-cadru.
(2) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea vazului, a auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate in acest scop, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru.
(3) Asiguratii beneficiaza de tratament fizioterapeutic, masaje, gimnastica medicala si altele asemenea, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul de furnizare de sercii medicale.
Art. 25 - (1) Asiguratii in rsta de peste 18 ani suporta :
a) costul medicamentelor care se administreaza in infectii usoare ale cailor respiratorii, calmante, purgative, aniemetice;
b) costul serciilor medicale si al materialelor sanitare acordate in cazul corectiilor estetice;
c) costul unor materiale sanitare necesare pentru corectarea auzului si a vazului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere.
(2) Costurile medicamentelor, ale materialelor sanitare si ale mijloacelor terapeutice care se suporta de catre asigurat vor fi silite prin contractul-cadru.
Art. 26 - Decontarea valorii medicamentelor catre casele de asigurari de sanatate va avea la baza preturile de referinta ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente in goare la data achizitionarii medicamentului.


Sectiunea 1.4

Sercii de reabilitare a sanatatii
Art. 27 - (1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala de recuperare intr-o unitate speciala pentru o perioada si dupa un ritm silite de medicul curant in programul de reabilitare.
(2) Contributia personala pentru asistenta medicala de recuperare se sileste prin contractul-cadru.

Secfiunea 1.5
Tratamentul medical la domiciliu

Art. 28 - Asiguratii au dreptul sa primeasca asistenta medicala la domiciliu si ingrijire din partea unui cadru mediu sanitar, daca este necesar si indicat de medic.

Sectiunea 1.6


Alte sercii speciale

Art. 29 - (1) Casele de asigurari de sanatate preiau cheltuielile de transport, daca acestea sint necesare pentru realizarea unui serciu medical pentru asigurat. (2) Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii :


a) urgente medicale;

b) cazurile prevazute in contractul-cadru.
Art. 30 - Asiguratii au dreptul de ajutor in menaj pe perioada bolii sau a invaliditatii, in cazul in care nu pot sa se ingrijeasca si nu au sustinatori legali care sa ii ajute; durata in ore, pe zi, se sileste indidual de catre casa de asigurari de sanatate.


Sectiunea a 2-a

Asigurarea calitatii serciilor medicale
Art. 31 - Asigurarea calitatii serciilor medicale se realizeaza prin acceptarea de catre casele de asigurari de sanatate numai a:
a) serciilor medicale si stomatologice recunoscute de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, conform legii;
b) medicilor, asistentilor medicali si a celuilalt personal acreditat;
c) unui sistem informational corespunzator asigurarii unei edente primare prind diagnosticul si terapia aplicata ;
d) respectarii criteriilor de evaluare a calitatii asistentei medicale si stomatologice, elaborate de catre Colegiul Medicilor din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se refera la:
a) tratamentul medical;


b) tratamentul stomatologic;

c) actiunile de depistare precoce a imbolnarilor;


d) procedeele medicale de recuperare eficace;

e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, proteze, transportul bolnalor;
f) eliberarea de certificate medicale si rapoarte necesare atit caselor de asigurari de sanatate pentru indeplinirea sarcinilor, cit si asiguratilor pentru a beneficia de ajutoare de boala;
g) masurile de resilire a fertilitatii unui cuplu;
h) infiintarea si functionarea unitatilor sanitare si dotarea lor corespunzatoare.
(2) Aceste criterii sint obligatorii pentru medici si pentru personalul sanitar.
Art. 33 - In vederea respectarii criteriilor de calitate a serciilor medicale furnizate asiguratilor, casele de asigurari de sanatate organizeaza controlul actitatii medicale impreuna cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania. Controlul are la baza criteriile prevazute la art. 31 si 32.


Sectiunea a 3-a

Actiuni comune pentru sanatate
Art. 34 - Ministerul Sanatatii proiecteaza, implementeaza si coordoneaza programe de sanatate publica, in scopul realizarii unor obiective de sanatate, cu participarea tuturor institutiilor cu raspundere in domeniul realizarii politicii sanitare a statului. Obiectivele se silesc in colaborare cu Casa nationala de Asigurari de Sanatate, cu Colegiul Medicilor din Romania, cu reprezentanti ai spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor, precum si cu reprezentantii ai populatiei.


Sectiunea a 4-a

Atributiile Colegiului Medicilor din RomaniaIn domeniul asigurarilor sociale de sanatate
Art. 35 - Colegiul Medicilor din Romania are, in domeniul asigurarilor sociale de sanatate, urmatoarele obligatii:
a) asigurarea elaborarii si furnizarii serciilor medicale de baza prevazute in prezenta lege;
b) garantarea, fata de casele de asigurari de sanatate, ca serciile medicale respecta parametrii de calitate si de silitate conform prezentei legi;
c) urmarirea realizarii eficiente a asistentei medicale de urgenta;
d) asigurarea necesarului de asistenta medicala din punct de vedere cantitativ si calitativ in teritorial;
e) participarea la elaborarea urilor de construire de spitale si de dotare cu echipament de mare performanta medicala.

Sectiunea a 5-a


Acreditarea personalului medical

Art. 36 - in sistemul de asigurari sociale de sanatate pot fi admisi sa lucreze numai medicii si personalul sanitar acreditat, potrit legii.
Art. 37 - (1) Contractul dintre casa de asigurari de sanatate si medic inceteaza in urmatoarele situatii:
a) daca medicul nu incepe actitatea in termen de cel mult 3 luni sau intrerupe actitatea, din motive impuile, pe o perioada mai mare de 3 luni;
b) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre medic ;
c) daca contrane prevederilor statutului casei de asigurari de sanatate;
d) daca medicul renunta la calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
e) daca se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare.
(2) Litigiile prind incheierea si incetarea contractului se solutioneaza de catre casele de asigurari de sanatate, precum si de catre contenciosul administrativ si de catre judecatorie, dupa caz.
Art. 38 - Comisiile de acreditare a personalului medical se organizeaza. la nivel national si judetean, de catre Colegiul Medicilor din Romania si de catre casa de asigurari de sanatate, in componenta paritara.
Art. 39 - Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a personalului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate se elaboreaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Colegiul Medicilor din Romania, in termen de 3 luni de la intrarea in goare a prezentei legi.Alte materiale medicale despre: legea nr. 145/24 iulie 1997Sectiunea I Constituirea fondurilor de asigurari sociale de sanatate Art. 51 - Fondul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si fondurile caselor [...]
Art. 11 - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare. (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe [...]
Art. 62 - Casele de asigurari de sanatate sint institutii publice autonome, nelucrative, care desfasoara activitati in domeniul asigurarii sanatatii: [...]

Copyright © 2010 - 2024 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre legea nr. 145/24 iulie 1997

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Unde se incadreaza problema medicala?

  Scrie codul din imaginea alaturat

  Vezi toate intrebarile