eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Legea nr. 145/24 iulie 1997

NAVIGARE RAPIDA: » Pagina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala » legea nr. 145/24 iulie 1997

Capitolul vi - organizarea caselor de asigurari de sanatateArt. 62 - Casele de asigurari de sanatate sint institutii publice autonome, nelucrative, care desfasoara actitati in domeniul asigurarii sanatatii:

Sectiunea I


Organizarea administrativa

Art. 63 - Asigurarile de sanatate se organizeaza prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficii teritoriale.
Art. 64 - Casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti pot avea, la nivelul oraselor, al municipiilor, precum si al altor localitati, oficii de asigurari de sanatate, daca numarul asiguratilor este de cel putin:
a) 200.000 pentru orasele, municipiile si sectoarele municipiului Bucuresti;


b) 100.000 pentru alte localitati.

Art. 65 - (1) Casele de asigurari de sanatate functioneaza pe baza unui statut. Statutul trebuie sa contina prevederi referitoare la :


a) denumirea si sediul casei de asigurari de sanatate;

b) teritoriul desert;
c) felul, cantitatea si calitatea unor sercii care nu sint definite expres prin lege;
d) nivelul si modul de incasare a contributiei;


e) numarul membrilor in organele de conducere;

f) drepturile si obligatiile organelor de conducere;
g) modul de adoptare a hotaririlor adunarii generale a reprezentantilor;
h) organizarea actitatii financiar-conile, a controlului si intocmirea bilantului
conil anual; i) componenta si sediul comisiei de litigii; j) modalitatile de publicitate.
(2) Fiecare asigurat primeste un extras in care sint specificate serciile care se asigura, nivelul contributiei si modul de plata.
Art. 66 - Organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurari de sanatate sint: a) adunarea generala a reprezentantilor;
b) consiliul de administratie, ales de adunarea generala a reprezentantilor, care are un presedinte si un cepresedinte, alesi dintre membrii acestuia, si care, in termen de 6 luni, va elabora statutul casei de asigurari de sanatate.
Art. 67 - Adunarea generala a reprezentantilor are ca principal obiectiv sustinerea intereselor asiguratilor in raporturile cu consiliul de administratie. Ea are ca atributii:
a) aproba statutul si alte reglementari specifice in domeniul sau de actitate, potrit legii;
b) aproba bilantul conil si descarcarea gestiunii anului precedent pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pentru casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti;
c) ia decizii prind administrarea patrimoniului;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul curent al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si pentru casele de asigurari de sanatate teritoriale;
e) alege o comisie de cenzori formata din 3 persoane si 3 supleanti.
Art. 68 - Consiliul de administratie reprezinta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si pe asigurati in raporturile cu alte persoane fizice si juridice.
Art. 69 - Pe linga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate functioneaza consilii de experti, care elaboreaza proiecte de norme metodologice pentru acordarea serciilor medicale, aprobate de catre comisia mixta a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 70 - Membrii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ai comisiei de cenzori vor beneficia de o indemnizatie de sedinta, al carei cuantum este silit prin statut.
Art. 71 - (1) Casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele organe de conducere:


a) adunarea reprezentantilor;

b) consiliul de administratie.
(2) Atributiile si modul de desfasurare a actitatii organelor de conducere prevazute la alin. (1) se reglementeaza prin statut.


Sectiunea a 2-a

Alegerea organelor de conducere ale caselor de asigurari de sanatate
Art. 72 - (1) Alegerea organelor de conducere ale caselor de asigurari de sanatate se face prin vot secret.
(2) O persoana poate fi aleasa pentru maximum doua mandate.
Art. 73 - Organele de conducere se aleg pe o perioada de 5 ani.
Art. 74 - Asiguratii si angajatorii aleg pe reprezentantii lor, pe grupe reprezentative, astfel:


a) pentru salariati;

b) pentru liber-profesionisti;


c) pentru agricultori cu gospodarii indiduale;

d) pentru pensionari;


e) pentru someri;

f) pentru personal casnic ;


g) pentru ele si studenti.

Art. 75 - (1) Norma de reprezentare este de 2 candidati la 10.000 de asigurati, dintre care un candidat al angajatorului si unul al asiguratilor.
(2) Primele alegeri, modul de depunere a candidaturilor pentru adunarea generala a reprezentantilor si desfasurarea alegerilor vor fi prevazute intr-un regulament electoral, care se va elabora de catre comisia electorala centrala. Aceasta comisie va fi alcatuita din 13 membri, dupa cum urmeaza :
a) un reprezentant al Ministerului Justitiei;


b) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;

c) un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;


d) un reprezentant al Ministerului Finantelor;

e) 4 reprezentanti ai sindicatelor reprezentative din tara;


f) 3 reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania;

g) un reprezentant al Colegiului Farmacistilor din Romania; h) un reprezentant al Consiliului National al Patronatului.
Art. 76 - La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, in baza regulamentului electoral, vor functiona comisii electorale judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care se aproba, in componenta similara, de catre comisia electorala centrala.


Art. 77 - Votul se exercita personal.
Art. 78 -(1) Alegerile au loc in acelasi timp pentru organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si pentru cele ale caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Nu pot face parte din organele de conducere ale caselor de asigurari de sanatate : ministrii, secretarii de stat, directorii din ministere, primarii, prefectii si asiguratii cu functii de conducere in sindicat.

Sectiunea a 3-a


Serciul medical al casei de asigurari de sanatate

Art. 79 - Serciul medical al casei de asigurari de sanatate elaboreaza si verifica documentatia prind acordarea si controlul serciilor furnizate din punct de vedere medical pentru protejarea asiguratului. De asemenea, controleaza corectitudinea certificatelor medicale de boala, oportunitatea masurilor de recuperare, ingrijirea la domiciliu si calitatea serciilor de sanatate.
Art. 80 - (1) In cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate functioneaza un serciu medical format din 7 medici, care este condus de un medic-sef.
(2) in cadrul caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, serciul medical este format din 2-5 medici, in raport cu numarul asiguratilor, si este condus de un medic-sef.
Art. 81 - Consiliul de Administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al casei de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti numeste seful serciului medical. Conditiile de numire se silesc prin statut.Alte materiale medicale despre: legea nr. 145/24 iulie 1997Conceptul de sanatate mintala este in plina dezvoltare, iar definitia sa se efectueaza progresiv. in 1994, se regaseste un document citat adesea: "Rec [...]
Art. 88 - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1998, cu exceptia prevederilor referitoare la functionarea caselor de asigurari de [...]
pentru modificarea si completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997 in temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei Guvernul [...]

Copyright © 2010 - 2024 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre legea nr. 145/24 iulie 1997

  Alte sectiuni


  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Unde se incadreaza problema medicala?

  Scrie codul din imaginea alaturat

  Vezi toate intrebarile