eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
NutritieBoli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri


Statutul colegiului medicilor

NAVIGARE RAPIDA: » Pagina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala » statutul colegiului medicilor

Capitolul vi - atributiile si obligatiile structurilor organizatorice. atributiile adunarii generale nationali


Art. 43 - Adunarea Generala Nationala se intruneste anual sau de cite ori este nevoie pentru a actualiza Regulamentul de functionare al Colegiului Medicilor din Romania si Codul Deontologic, a analiza bilantul economico-financiar (bugetul de venituri si cheltuieli) anual, precum si pentru a dezbate si a decide probleme importante propuse de Consiliul National.

Art. 44 - Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din membri. Aceasta adopta hotariri cu majoritatea din membrii prezenti. in caz ca nu se intrunesc 2/3, Biroul Executiv va convoca prin scrisoare cu confirmare o noua Adunare generala la 14 zile. Adunarea dene legala indiferent de numarul participantilor, iar hotariri le se adopta cu majoritatea de membri prezenti.

Atribufiile Consiliului National
Art. 45 - Consiliul National al CMR vegheaza ca CMR sa functioneze in mod descentralizat, sustinind ca fiecare Colegiu Judetean sa-si rezolve problemele la nivel local, teritorial, atit in ul atributiilor conferite de lege cit si in organizatoric.
Art. 46 - Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania analizeaza periodic actitatea Colegiului Medicilor din Romania si a organismelor sale. Analizeaza si valideaza hotaririle luate de depatamente. Aproba urile de actitate ale Colegiului Medicilor din Romania si ale departamentelor. Sileste masurile si metodele de actiune ale Colegiului Medicilor din Romania. Propune actualizarea Regulamentului si a Codului Deontologic.
Art. 47 - Consiliul National al CMR alege Biroul Executiv al Consiliului National precum si directorii departamentelor centrale, la propunerea responsabilului din Birou care coordoneaza acel departament.
Art. 48 - Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania analizeaza executia bugetara si aproba proiectul de buget pentru structurile centrale (Biroul Executiv, Consiliul National, Departamentele centrale). Exercitiul bugetar incepe la 1 mai si se incheie la 30 aprilie anul urmator. Gestiunea Colegiului Medicilor din Romania se controleaza conform legilor de catre Curtea de Conturi si de catre un Comitet de Control si Rezie, format din 5 experti independenti desemnati de catre Consiliile Judetene si al Mun. Bucuresti. Comisia de Control si Rezie se schimba anual.
Art. 49 - Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania aproba cheltuielile centrale peste o anumita limita de valoare. Aproba achizitionarea de bunuri sau imobile necesare unei bune functionari a Colegiului Medicilor din Romania, la nivel central.
Art. 50 - Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania organizeaza, la 4 ani, alegerile generale si sileste, de comun acord cu consiliile Judetene si echivalente, data alegerilor locale. Alegerile locale sint organizate de consiliile locale si sint supravegheate si validate de catre Consiliul National.
Art. 51 - Recurgerea la amenintari, intimidari sau represalii impotriva membrilor Consiliului National, al Biroului Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, al organelor sale de conducere si al conducerilor Colegiilor Judetene si al Mun. Bucuresti, da dreptul Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania sa riposteze ferm prin actiuni concrete.
Art. 52 - Consiliul National al CMR isi poate arata solidaritatea in situatia unor greve din sistemul de ingrijiri de sanatate. in situatii deosebite, Consiliul National cere sprijinul Colegiilor Judetene ale Medicilor sau unor organizatii similare din strainatate.
Art. 53 - Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania azeaza si aproba actiunile de sprijin fata de Colegiile Judetene ale Medicilor sau ale unor asociatii cu actitate in domeniul ingrijirilor de sanatate, atit in tara cit si in strainatate.
Art. 54 - Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania sustine initiativele legislative sau organizatorice ale oricaror structuri din alcatuirea Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 55 - Consiliul Colegiului Medicilor din Romania poate decide sau revoca afilierea la organizatii similare internationale.
Art. 55 bis - Consiliul National sileste in baza Legii 74/95 art. 31 Ut. b, cotizatia ce trebuie platita obligatoriu de orice membru precum si cota parte ce va fi rata catre Consiliul National de catre Consiliul Judetean. Acestea vor fi validate de Adunarea Generala.
Art. 55 bis 1 - Consiliul National va controla in baza Legii 74/1995, art. 31 Ut. d, gestiunea tuturor Consiliilor Judetene, care trebuie sa il informeze cu prire la toate actiunile financiare.


Atributiile Biroului Executiv al Consiliului National

Art. 56 - Biroul Executiv al Consiliului National se intruneste cel putin saptaminal sau de cite ori este nevoie, la convocarea Presedintelui sau la cererea a oricaror 2 membri. Este statutar numai in prezenta a cel putin 3 membri. Hotaririle se adopta cu majoritatea celor prezenti.
Art. 57 - Biroul Executiv al Consiliului National conduce intreaga actitate a Colegiului Medicilor din Romania intre doua adunari ale Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania si executa hotaririle Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania. Contribuie la apararea intereselor CMR.
Art. 58 - Convoaca Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania in sedinte extraordinare. Prezinta lunar, in fata Consiliului, o informare prind actitatea sa.
Art. 59 - Organizeaza sedintele Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, propune ordinea de zi si tine procesele verbale. impreuna cu departamentele, elaboreaza si multiplica in prealabil materialele necesare.
Art. 60 - Coordoneaza actitatea departamentelor. Presedintele coordoneaza departamentele "Strategie si sinteza" si "Imagine, relatii interne si internationale". Cei 3 cepresedinti coordoneaza departamentele "Profesional-Stiintific", "Economico--social" si "Departamentul de Jurisdictie profesionala" si "Deontologie medicala". Secretarul general coordoneaza departamentele "Acreditari si azari" si "Administrativ".
Art. 61 - Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania este singurul autorizat sa exprime pozitia oficiala a Colegiului Medicilor din R i este singurul indreptatit sa emita acte oficiale in numele Colegiului
Medicilor din Romania. Poate numi un purtator de cunt autorizat pentru relatiile cu mass-media.
Art. 62 - Biroul Executiv al Consiliului National pastreaza si foloseste stampila Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 63 - Biroul Executiv al Consiliului asigura contactul Colegiului Medicilor din Romania cu institutiile politice si administrative.
Consiliul National agreeaza pe reprezentantii numiti de Ministerul Sanatatii, Justitiei, Muncii si Protectiei Sociale si ai Academiei de Stiinte Medicale in Consiliul National - se introduce ca articol 47 bis.
Art. 64 - Asigura contactul Colegiului Medicilor din Romania cu Colegiile Judetene ale Medicilor, organizatii nonguvernamentale, organizatii similare internationale, institutii publice sau particulare, mass-media, sindicate etc. la nivel central.
Art. 65 - Elaboreaza bugetul central si il propune Consiliului. Urmareste executia bugetara si o prezinta Consiliului. Presedintele si un cepresedinte au drept de semnatura in banca.
Art. 65 bis - Biroul Executiv al Consiliului procura bunurile mobile si imobile necesare actitatii centrale a Colegiului Medicilor din Romania ca azul Consiliului peste anumite sume. Primeste donatiile.

Atributiile Consiliilor Judetene, a Consiliului Municipiului Bucuresti, a Consiliului Colegiului Medicilor Militari
Art. 66 - in baza acestui regulament Consiliile Judetene ale Colegiului Medicilor si echivalente elaboreaza norme specifice cu azul Consiliului National. Consiliile Judetene si echivalente au autonomie deplina (* conferita de art. 1 din Legea 74/1995).
Atributiile Departamentelor
Art. 67 - Departamentele centrale ale CMR sint competente pentru probleme integrative si de strategie. Departamentele Colegiilor Judetene sint cele care aplica direct atributiile Colegiului conferite de Lege, in spiritul responsabilitatii si descentralizarii locale.
Art. 68 - Deciziile Departamentelor centrale ale CMR au valoare de recomandare pentru departamentele similare din judete dupa aprobarea Consiliului National.


a. Departamentul Studii si Strategii de Dezvoltare

Art. 69 - Departamentul "Studii si strategii de dezvoltare" : 1. analizeaza situatia personalului si a serciilor de sanatate, in functie de nevoile Romaniei; 2. propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare; 3. ifica realizarea programelor; 4. monitorizeaza si evalueaza proiectele; 5. elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul Executiv si Consiliul National.
Art. 70 - Departamentul "Studii si strategii de dezvoltare" realizeaza sinteze in legatura cu momentul legislativ (acte normative) si propune Biroului adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adaptarea acestora in beneficiul corpului medical din Romania.
b. Departamentul Profesional-Stiintific
Art. 71 - Departamentul "Profesional-stiintific" are ca principal scop realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania prin programe de: educatie continua, specializare profesionala, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului medical, acces egal si echiil la grade si titluri profesionale.
Art. 72 - Departamentul "Profesional-stiintific" este alcatuit din 5 Comisii:
1. Educatie continua; 2. Examene si concursuri (* art. 13 g, h); 3. Stiinte medicale; 4. Comisia pentru practica indepedenta; 5. Comisia speciala. Comisia de Educatie Continua are un "Comitet de Standarde, titluri si grade". Comisia de Stiinte Medicale are mai multe comitete: 1. Comitetul pentru specialitati medicale (* art. 13 m);
2. Comitetul pentru actitatea stiintifica (* art. 13 e); 3. Comitetul pentru informatica ; 4. Comitetul de Etica (bioetica) in cercetare. Comisia speciala se preocupa de actitatea femeilor medic, a studentilor in medicina si a pensionarilor medici.
Art. 73 - Departamentul "Profesional-stiintific" studiaza si propune legislatiei in domeniul medico-sanitar in special al asigurarilor medicale. Se implica in orice incercare de a structura un cadru adecvat practica medicala (art. 13 a, b). Introduce mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii ingrijirilor medicale: acreditare, standardizare, certificare de calitate, certificate de consens.
Art. 74 - Organizeaza concursurile si examenele de pe teritoriul Romaniei, la nivel central, iar in functie de gradul de descentralizare, prin Colegiile Judetene si al Mun. Bucuresti, si la nivel local. Actiunile se vor desfasura cu colaborarea Universitatilor de Medicina. intocmeste metodologia de concurs si tematica de concurs. Supravegherea si aplicarea corecta a regulamentelor de concurs si examene, validarea componentei comisiilor se realizeaza descentralizat.
Art. 75 - Organizeaza si coordoneaza functionarea specialitatilor medicale la standarde cit mai inalte. Studiaza situatia protectiei muncii in diferitele specialitati medicale si recomanda Departamentului Economico-Social masuri de imbunatatire. Procura si difuzeaza documentatia necesara.
Art. 76 - Studiaza situatia productiei si aprozionarii cu medicamente, reco-mandind introducerea sau scoaterea unor medicamente din nomenclator. Face studii prind dotarea unitatilor medicale cu aparatura de specialitate.
Art. 77 - Prin intermediul Comisiei de Stiinte Medicale, promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional al membrilor CMR, in colaborare cu Societatile Stiintifice de Specialitate, facilitind participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala in tara si strainatate. Stimuleaza cercetarea stiintifica medicala din Romania.
Art. 78 - Sprijina procurarea de material documentar de specialitate actualizat, cit si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice (seminarii, simpozioane, congrese s.a.), eiaborind un calendar de desfasurare a lor (* art. 13 c), in colaborare cu asociatii profesionale si stiintifice specializate.
Art. 79 - Elaboreaza programe si standarde de acreditare periodica a competentelor profesionale.


c. Departamentul Economico-Social

Art. 80 - Departamentul economico-social sustine obiectivele economice si sociale ale corpului medical din Romania restructurindu-le in permanenta la conditiile existente pe national sau international.
Art. 81 - Departamentul economico-social are 2 comisii: 1. Comisia pentru contracte (in special pentru medicii ce lucreaza in sistemul Caselor de Asigurari de Sanatate) (* art. 13 n) si 2. Comisia sociala.
Art. 82 - Apara demnitatea, drepturile si interesele cile, sociale, materiale si culturale ale tuturor membrilor CMR in sfera actitatii profesionale dar si a protectiei muncii. Sustine introducerea si actitatea curenta a unui sistem de asigurare pentru practica, pentru medicii din Romania.
Art. 83 - Studiaza structura si valoarea veniturilor corpului medical pentru a-i defini statutul economic si actioneaza pentru introducerea unor sisteme de asigurari medicale publice (de stat) si private care sa armonizeze interesele corpului medical cu cele ale societatii. Faciliteaza obtinerea de credite ieftine pentru practica indiduala (privata).
Art. 84 - Directorul Departamentelor Economico-social reprezinta CMR la organismele specializate ale Caselor de Asigurari, la nivel central. La nivel local, departamentele similare vor rezolva reprezentarea in cadrul aparitiei de probleme de contracte si probleme de relatii de munca cu membrii CMR.
Art. 85 - Reprezinta Colegiul Medicilor din Romania la negocierea la nivel central, incheierea si anularea contractelor colective sau indiduale de munca cu cei care cumpara sercii medicale (patronatul. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, statul),
Art. 86 - Departamentul economico-social la nivel judetean supravegheaza modul de aplicare a negocierilor realizate de CMR:
a) asista membrii Colegiului Medicilor din Romania la negocierea contractelor lor indiduale de munca la nivel de patronat si Case de Asigurari;
b) va cauta sa obtina contracte de munca cit mai bune pentru membrii sai in ceea ce priveste conditiile de munca, retribuirea muncii, durata timpului de munca si odihna;
c) urmareste ca salariul membrilor sai sa reflecteze calificarea profesionala indiduala, competenta persoanei respective si dificultatile locului de actitate;
d) urmareste mentinerea unui raport cit mai bun posibil intre nivelul veniturilor profesionale si cel al preturilor, impozitelor, taxelor si tarifelor, cit si a unui raport corespunzator ativ cu veniturile altor categorii profesionale;
e) sustine posibilitatea membrilor sai de a munci cit mai mult, daca o doresc, cu asigurarea veniturilor corespunzatoare muncii depuse;
f) propune si negociaza norme de protectie a muncii;
g) sileste impreuna cu conducerile administrative de la diferite nivele, sectoarele cu conditii de munca deosebite;
h) mediaza rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor dintre medicii contractanti si societatile de asigurari medicale.
Art. 87 - Prin intermediul departamentului economico-social de la nivelul judetului (Mun. Bucuresti), participa la elaborarea si azarea regulamentelor de ordine interioara, efectueaza controlul asupra conditiilor de realizare a protectiei muncii, organizeaza si incurajeaza actitati cultural-artistice si sportiv-turistice ale membrilor sai si familiilor lor, gospodareste si dezvolta baza proprie de recreere si sport (club), contribuie la protejarea membrilor CMR si a familiilor lor. acordind ajutoare materiale si morale (* art. 13 k, art. 16).


d. Departamentul de Jurisdictie Profesionala

Art. 88 - Departamentul de Jurisdictie Profesionala este format din 4 comisii: 1. Comisia de Jurisdictie disciplinara ; 2. Comisia de Litigii; 3. Comisia de reprimare si interdictie a practicii ilicite; 4. Comisia de aparare a medicilor disculpati de Colegiu.
Ari. 89 - Evalueaza, ca prima instanta, la nivel judetean, actele profesionale ale membrilor Colegiului Medicilor din Romania, atit sub aspect moral, cit si tehnic si relational, aparind onoarea si independenta lor profesionala in fata opiniei publice si a institutiilor publice (de stat), iar la nivel central, ca instanta de recurs. In acest sens el actioneaza, pe de o parte, ca un tribunal al egalilor, iar pe de alta parte, ca avocat al onoarei si independentei profesionale.
Art. 90 - Judecarea cazurilor, deferite acestui departament, se face in baza Codului Deontologic elaborat de Consiliul National al CMR si adoptat de Adunarea Nationala (* art. 27, art. 31), precum si a Codului de Procedura al Comisiei de Jurisdictie Disciplinara. Prin aceasta, Departamentul de Jurisdictie Profesionala va promova o inalta moralitate profesionala in rindul corpului medical.
Art. 91 - Sanctiunile disciplinare pe care Consiliul National al CMR le poate pune in aplicare sint: mustrare, avertisment, vot de blam, suspendarea temporara sau retragerea calitatii de membru (* art. 37 a, b, c, d, e, art. 38.2). Sanctiunile pot fi ridicate conform Codului de Procedura.
Art. 92 - Excluderea unui membru din Colegiul Medicilor din Romania pentru abateri grave de la etica, deontologia si normele profesionale, duc concomitent si la informarea organelor indreptatite (Ministerul Sanatatii), urmind retragerea automata a dreptului de libera practica (* acordat in baza art. 1 si art. 8) in unitatile sanitare publice de orice tip si grad si a celor particulare. Membrii Colegiului Medicilor din Romania vor inceta orice fel de relatii profesionale cu cel/cea in cauza, faptul urmind a fi dat publicitatii (* art. 38).
An. 93 - Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea penala, cila, contraventionala sau materiala, conform legilor tarii (* art. 39).
Art. 94 - Supravegheaza transpunerea in practica a hotaririlor ramase definitive.
Art. 95 - Azeaza dreptul unui membru al CMR de a fi aparat in fata instantelor juridice ordinare, in cazul in care a fost disculpat de Colegiu pentru aceeasi cauza (a art. 13 a).
Art. 96 - in cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Colegiului Medicilor din Romania si/sau a corpului medical in ansamblu, indiferent de mijlocul prin care se face, va uza de dreptul la replica si va cere imperios autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice, facindu-si o obligatie din incercarea de a pedepsi legal pe autorii respecti.
Art. 97 - Fata de modul de rezolvare a unei sanctiuni la nivel national, orice membru al Colegiului Medicilor din Romania poate intenta actiune in Contencios Administrativ. Aplicarea sanctiunilor nu se poate face decit dupa ce o eventuala hotarire judecatoreasca a devenit definitiva (* art. 38).
Art. 98 - Prin Comisia de reprimare si interdictie a practicii ilicite, se sesizeaza incercarea de practica medicala ilegala pe teritoriului Romaniei (* art. 1 1.2. art. 41).
Pentru acest litigiu reprezentarea in instanta a CMR este data Presedintelui Biroului Consiliului National.
Art. 99 - La cererea organelor judiciare, furnizeaza acestora liste cu experti de o probitate profesionala si morala indiscuile in diferitele specialitati medicale, prin intermediul Colegiilor Judetene si al Mun. Bucuresti.
Art. 100 - Comisia de litigii judeca contestatiile depuse cu ocazia alegerilor la nivel judetean, precum si a oricarei alte contestatii legate de prezentul Regulament.
e. Departamentul de Deontologie Medicala
Art. 101 - Departamentul de deontologie medicala se preocupa de tinerea la zi a Codului Deontologic in functie de achizitiile stiintei medicale, ale eticii, deontologiei si aplicarea lor.
Art. 102 - Codul Deontologic este unitar pe tot cuprinsul tarii.

f. Departamentul Imagine, Relatii Interne si Internationale
Art. 103 - Departamentul Relatii Interne si Internationale are ca obiectiv realizarea legaturilor dintre CMR si alte structuri nonguvernamentale si guvernamentale, Judetene, Nationale si Internationale. Asigura relatia cu publicul prin mass-media si printr-un Purtator de Cunt.
Art. 104 - Elaboreaza si realizeaza un sistem de relatii si intercomunicari intre Birou Executiv, Consiliu si membrii CMR.
Art. 105 - Sprijina editarea restelor de specialitate si inlesneste publicarea lucrarilor membrilor Colegiului Medicilor din Romania in tara si in strainatate. Editeaza un Buletin Periodic.
Art. 106 - Dezvolta relatii de colaborare si organizeaza schimburi de experienta cu structuri similare din tara si din strainatate.
Art. 107 - Publica anual un raport prind starea medico-sanitara in Romania cit si situatia organizarii medicale in aceste teritoriu.


g. Departamentul Acreditari si Azari

Art. 108 - Departamentul Acreditarii si Azarii verifica, valideaza legalitatea si echivaleaza calificarea membrilor sai prin verificarea diplomelor si certificatelor obtinute de acestia, inclusiv in strainatate. Aceste actiuni sint realizate la nivel descentralizat.
Art. 109 - Colaboreaza cu Comitetul de "Standarde, titluri si grade" al Comisiei de Educatie Continua in elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, competentelor si gradelor profesionale (* nivel, calitate, timp).
Art. 110 - Va elabora si va propune criterii si metodologia pentru acordarea si ridicarea licentelor de libera practica (Registrul Medicilor din Romania). Supravegherea acordarii si ridicarii licentelor de libera practica pe teritoriul Romaniei este efectuata descentralizat, la nivel judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti (* art. 13 d, o, p).

Art. 111 - Tine edenta membrilor Colegiului Medicilor din Romania care au dreptul de libera practica. Tine edenta veniturilor medicilor. Tine edenta cabinetelor si firmelor medicale particulare si a competentelor lor.
Art. 112 - Analizeaza si face publice competentele unitatilor medico-sanitare particulare si publice (de stat) din teritoriu, pe diferite profile medicale. Prin intermediul Colegiilor Judetene si al Mun. Bucuresti, controleaza si azeaza conditiile tehnice si de dotare ale cabinetelor si firmelor medicale private.
Art. 113 - Ancheteaza cazurile de concurenta neloiala si de reclama nefondata, ce se prezinta in apel inaintindu-le dupa caz. Departamentului de Jurisdictie Profesionala si Litigii.
Art. 114 - Propune metodologia si supravegheaza desfasurarea licitatiilor si a altor modalitati de privatizare a unitatilor sanitare, a mijloacelor tehnice etc.


h. Departamentul Administrativ

Art. 115 - Departamentul administrativ are trei comisii: 1. Comisia financiar--conila; 2. Comisia de secretariat tehnic si 3. Comisia de asistenta juridica. Art. 116 - Atributiile Departamentului Administrativ sint:
a) asigura asistenta juridica curenta a Colegiului Medicilor din Romania, diferita de cea legata de exercitarea profesiei de medic ; asigura fundamentarea juridica a hotaririlor luate in cadrul Colegiului Medicilor din Romania;
b) tine gestiunea economica a Colegiului Medicilor din Romania si intocmeste bilantul financiar; gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania;


c) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri;

d) asigura actitatea de birotica;
e) participa la sedintele Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.Alte materiale medicale despre: statutul colegiului medicilor

Art. 117 - Membrii Colegiului Medicilor din Romania pot fi alesi in urmatoarele functii de conducere pentru maxim 2 mandate : membru in Consiliul Nati [...]
Art. 1 - Colegiul Medicilor din Romania functioneaza, ca persoana juridica de drept public pe baza prezentului Regulament (Statut), a Legii 74/1995* s [...]
Art. 141 - Consiliul National si, respectiv, cele Judetene, vor elabora regulamente de functionare pentru cele 8 departamente in termen de 6 luni de l [...]

Copyright © 2010 - 2024 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre statutul colegiului medicilor

  Alte sectiuni

  Ai o problema medicala?
  Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

  Unde se incadreaza problema medicala?

  Scrie codul din imaginea alaturat

  Vezi toate intrebarile