eSanatos - sanatatea ta e preocuparea noastra!
    Cauta in site
Nutritie Boli
                 Home | Creeaza cont nou | Login membri

Responsabilitatea juridica medicala

NAVIGARE RAPIDA: » Pagaina principala » GHID MEDICAL » responsabilitatea juridica medicala

Ordonanta de urgenta‚ nr. ii6/i999 pentru modificarea si completarea privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Trimite pe messenger Versiune pentru tiparire


Advertisements


in temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. I - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 - (1) Cabinetul medical este unitatea fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta."
2. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6 - (1) Cabinetele medicale pot desfasura activitati de radiodiagnostic, cu autorizarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, precum si activitati de invatamint si cercetare, cu aprobarea Ministerului Sanatatii si a Ministerului Educatiei Nationale."
3. Articolul 9 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la art. 1 alin. (3), se scad din veniturile realizate in primii 5 ani de la inceperea activitatii."
4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13 - (1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, special amenajate si autorizate legal, cu aceasta destinatie.
(2) Bunurile imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor admi-nistrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi date in folosinta, inchiriate, concesionate sau vindute, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute in domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, dupa finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.


(5) Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si isi desfasoara efectiv activitatea in spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2) - (5).
(7) Conditiile de vinzare sau de concesionare se silesc prin hotarire a Guvernului."
5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14 - (1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) obiect de activitate unic - furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe acestora, silite prin ordin al ministrului sanatatii;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7, 8 si 12 se aplica in mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica."
Art. II - Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, infiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, se vor supune dispozitiilor art. 14 in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. III - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU RADU SILE


Contrasemneaza : Ministrul Sanatatii, Hajdii Gabor
<


/h3> Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Alexandru Athanasiu Ministrul Finantelor, Decebal Traian Remes


Bucuresti, 30 iunie 1999 Nr. 116
Alte materiale medicale despre: Responsabilitatea juridica medicalaFunctionarea sinapsei a fost studiata cu metooe electrofiziologice si biochimice, pe sinapse neuro-musculare (placa neuromotoare, jonctiune neuro [...]
Pe plan mondial, sistemul de responsabilitate este in permanenta amendare si ameliorare. in SUA, o data cu Reforma sistemului greselii s-au propus cit [...]
Eliberarea de certificate medicale este un mijloc de actiune paramedical care da medicilor drepturi de o gravitate exceptionala, deoarece afirmatiile [...]


Copyright © 2010 - 2019 : eSanatos.com - Reproducerea, chiar si partiala, a materialelor de pe acest site este interzisa!
Informatiile medicale au scop informativ si educational. Ele nu pot inlocui consultul medicului si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale la un medic specialist.
Termeni si conditii -
Confidentialitatea datelor - ContactDespre responsabilitatea juridica medicala

Advertisements


Alte sectiuni
Frumusete
Termeni medicali
Sanatatea copilului
Igiena
Geriatrie
Sarcina
Nasterea
Venirea pe lume a copilului
Mama dupa nastere
Sanatatea femenii
Dermatologie
Homeopatie
Reflexoterapie
Adolescenta
Kinetoterapie
Ginecologie
Obstetrica
Psihiatrie
Medicina generala
Oftalmologie
Oto-rino-laringologie
Ortopedie
Anestezia
Masajul
Sanatatea barbatului
Urgente si primul ajutor
Neurologie
Odontologie
Planificare familiala
Maturitatea
Varsta a iii-a
Nefrologie
Cancerologie
Pediatrie
Responsabilitatea juridica medicala
Genetica medicala
Simptome
Rinologia
Faringologia
Laringologia
Sistemul endocrin
Radiologie
Stomatologie
Medicina legala
Analize
Asistenta medicala
Chirurgie
Dependente
Fiziologie
Microbilologie
Neonatologie
Optometrie
Psihologie
Reumatologie
Traumatismele oaselor
TraumatologieAi o problema medicala?
Daca vrei raspunsuri scrie intrebarea mai jos:

Intrebarea in cateva cuvinte
Intrebarea cu toate detaliile
Unde se incadreaza problema medicala?
Scrie codul din imaginea alaturata
Scrie codul din imaginea alaturatVezi toate intrebarile